Interwencja u Premiera RP

07.11.2018

Powszechną praktyką rynkową jest prowadzenie handlu w oparciu o kredyt kupiecki przyznawany przez producentów towarów, którzy ubezpieczają swoje wierzytelności. W ostatnim okresie firmy zajmujące się handlem skarżą się  na problem braku adekwatnej współpracy z zakładami ubezpieczeń w tym zakresie. Widać, że nastąpiła istotna zmiana polityki liderów rynku ubezpieczeń należności handlowych, polegająca na drastycznym obniżeniu lub całkowitej redukcji dotychczas ustalonych limitów ubezpieczenia. Stąd poważne problemy w prowadzeniu bieżącej działalności firm i ograniczenie dostępności towaru, którym mogą handlować. Zdajemy sobie sprawę, że ocena ryzyka związanego z danym ubezpieczeniem, jak również decyzja o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej, to suwerenna i uznaniowa decyzja towarzystw ubezpieczeniowych. Uważamy jednak, że państwo może wspomóc i bardziej zaangażować się problem. Zjawisko przybiera wymiary ogólnopolskie i jest groźne tak dla przedsiębiorców, rynku, jak i budżetu państwa. Interweniowaliśmy u  Premiera RP  wnioskując o zajęcie się tym problemem.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL