Interwencja u Premiera

05.03.2019

Firma członkowska zwróciła się z prośbą o wsparcie jej stanowiska dotyczącego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Projekt przewiduje daleko idące ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej doradców odszkodowawczych, a tym samym może doprowadzić do drastycznego ograniczenia, a nawet zupełnej likwidacji tego segmentu rynku.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie stawki maksymalnej na usługi doradztwa odszkodowawczego, przekazywanie odszkodowania wyłącznie na rachunek poszkodowanego z pominięciem pełnomocnika, zobligowanie doradców odszkodowawczych do posiadania ubezpieczenia OC oraz wprowadzenie zakazów reklamy i akwizycji oraz cesji wierzytelności. Przewidziane w projekcie regulacje spowodują drastyczne ograniczenie liczby podmiotów działających na rynku odszkodowawczym, a tym samym pozbawią osoby poszkodowane profesjonalnego wsparcia w procesie dochodzenia roszczeń, co poprawi jedynie sytuację zakładów ubezpieczeń. BCC już na etapie senackich prac nad projektem sygnalizował wątpliwości związane z treścią proponowanych zmian. Teraz, biorąc pod uwagę skutki gospodarcze, jakie procedowana w Sejmie regulacja rodzi dla przedsiębiorców, interweniowaliśmy u Prezesa Rady Ministrów o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych nad projektem ustawy.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL