Interwencja w Komisji Europejskiej

10.11.2015

Firma członkowska ma problem z niejasnymi zapisami dyrektywy unijnej.

Interpretacje krajowych jednostek państwowych oraz kancelarii prawnych są rozbieżne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi na nękające firmę pytania. A co najważniejsze nie dają pewności, że prowadzona działalność gospodarcza nie zostanie zakwestionowana w przyszłości przez urzędy kontroli skarbowej. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o jasne i jednoznaczne stanowisko dotyczące szczegółowych zapisów dyrektywy.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL