Interwencja w sprawie nieruchomości stanowiącej własność wieczystą

17.07.2018

Firma członkowska  BCC jest  użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawa i zamierza podpisać przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości . Kupujący twierdzi, ze stosownie do postanowień umowy Spółki nie jest wymagana zgoda innych organów spółki bądź podmiotu trzeciego, poza uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na nabycie prawa użytkowania wieczystego tych działek wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli. Czy to wystarczy ? Firma członkowska nie jest specjalistą takich umów. Na co ma zwrócić uwagę przy takiej transakcji ? Jakie prawa i obowiązki przysługują sprzedającemu i kupującemu? Czy jednak nie potrzeba zgody Miasta na tę transakcję ?Na te i wiele innych pytań udzielono firmie członkowskiej  specjalistycznej porady prawnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL