Interwencja w zarządzie banku

28.04.2020

Bank odmówił firmie członkowskiej zwiększenia kredytu, mimo że przedsiębiorstwo ma bardzo duży potencjał rozwoju – jest nienagannym płatnikiem zobowiązań, bierze aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym regionu.

W związku z pandemią firma podjęła prewencyjne i wyprzedzające działania, zmierzające do zapewnienia ciągłości produkcji, zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać, niż podnosić się z zapaści. Aby zabezpieczyć krótkotrwałe zwiększone potrzeby gotówkowe, potrzebny jest jednak wyższy limit w rachunku bieżącym, niezbędne jest wsparcie banku. Eksperci ze Sztabu Antykryzysowego wystąpili z interwencją do Zarządu banku w tej sprawie. Dziś firma poinformowała nas, że bank zwiększył zaangażowanie w finansowanie bieżące działalności operacyjnej.

#bccpokonamytenkryzys

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL