Interweniujemy w MR, MF i MS

10.05.2016

Ogromne zaniepokojenie wśród członków BCC wzbudził projekt założeń do ustawy o doradztwie odszkodowawczym przedstawiony przez Rzecznika Finansowego. Projekt ten ma na celu podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do regulacji rynku.

 

Według naszych firm zaproponowane rozwiązania w zakresie regulacji rynku kancelarii odszkodowawczych, nie przystają do obecnie panujących realiów i wprowadzają nieuzasadnione bariery wejścia na rynek. To może spowodować ograniczenie dotychczasowej oferty podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym i doprowadzić do pozbawienia osób poszkodowanych i uprawnionych, możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy.
Obecnie obowiązujące regulacje stanowią właściwe zabezpieczenie interesów konsumentów korzystających z usług doradców odszkodowawczych, a poziom konkurencji na rynku zapewnia wysoką jakość ich działań. Skala pojawiających się nieprawidłowości nie stanowi dostatecznego uzasadnienia dla proponowanych rozwiązań. Nie przełożą się one na poprawę sytuacji osób korzystających z usług doradców odszkodowawczych, a jedynie wprowadzą obostrzenia, które ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia liczby podmiotów świadczących wskazane usługi.
Nie jest słuszne wprowadzenie swoistej ceny maksymalnej poprzez zastosowanie górnej stawki procentowej, bo narusza zasadę swobody umów, w myśl której strony, które decydują o związaniu się umową mają prawo do ułożenia stosunku prawnego według swojego uznania, z tym jedynie zastrzeżeniem, że jego treść lub cel nie mogą się sprzeciwiać właściwości stosunku, ustawie ani też zasadom współżycia społecznego.
Wystąpiliśmy z interwencją w tej sprawie do Ministra Rozwoju, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL