IX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC: bezpieczeństwo energetyczne Polski i ocena II kwartału oraz rekomendacje dla rządu

02.07.2014
W siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyło się IX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Tematami wiodącymi były: bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz ocena II kwartału i rekomendacje dla rządu.

W posiedzeniu wzięli udział szef i ministrowie GGC BCC, m.in.: Marek Goliszewski – przewodniczący, dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki, prof. Stanisław Gomułka – minister finansów, dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego, Andrzej Kalwas – minister ds. prawa gospodarczego, gen Leon Komornicki – minister ds. przemysłu obronnego.
Tematem wiodącym posiedzenia było bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przedstawiciel GGC BCC wyjaśniał powody poparcia dla projektu „Unii energetycznej”. Powiedziano też jakie działania powinien podjąć rząd w obszarze energetyki. Przedstawiono również Indeks Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – ocenę resortów i ministrów w II kwartale 2014 roku oraz zadania i rekomendacje dla rządu na III kwartał.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dokonali oceny działań rządu oraz premiera w II kwartale 2014 roku na 2,4 punktu w skali od 0 do 5.To 0,1 punktu mniej w przypadku rządu i o 0,5 pkt. niższa ocena szefa rządu, porównując do I kw. 2014 r. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze: rozwoju regionalnego i zagospodarowania funduszy unijnych (3,5 pkt) oraz promocji gospodarki za granicą (również 3,5 pkt). Ocenę w wysokości 3 punktów otrzymał rząd od przedsiębiorców m.in. w takich obszarach jak: gospodarka, finanse, przedsiębiorczość, rynek pracy oraz prawo gospodarcze.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości (0 pkt), rynku finansowego, nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa oraz cyfryzacji (po 1 pkt). Oceny te potwierdzają niską jakość regulacji w tych dziedzinach lub zupełny brak zainteresowania tymi problemami, jak w przypadku spółdzielczości.

Stanowisko GGC BCC dotyczące pożądanej polityki energetycznej Polski:

  1. Zabiegaliśmy od lat o zmniejszenie zależności kraju od importu paliw, w szczególności gazu ziemnego, z Federacji Rosyjskiej i teraz apelujemy o nasilenie tych zabiegów.
  2. Popieramy starania rządu Donalda Tuska dotyczące utworzenia „unii  energetycznej”, aby poprzez różne działania zmniejszyć rentę polityczną płaconą Federacji Rosyjskiej przez Polskę i inne kraje UE za importowany gaz.
  3. Za kluczowy sposób na zmniejszenie cen płaconych Federacji Rosyjskiej za gaz  uważamy działania państw członkowskich UE zmniejszające import tego surowca z Federacji Rosyjskiej. Równocześnie pozytywnie oceniamy aktywność kolejnych rządów Polski od roku 2006 do teraz, głównie poprzez budowę transgranicznej infrastruktury przesyłowej, aby do takiego zmniejszenia importu przez nasz kraj doprowadzić.
  4. W kwestii gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”), popieramy stanowisko Prezydium PAN z 11 marca 2014 br., wraz z rekomendacjami. http://www.aktualnosci.pan.pl/images/2013/dok_i_oswiadcz/stanowisko_w_sprawie_gazu_%C5%82upkowego.pdf
  5. Odnotowujemy brak racjonalnej polityki polskich rządów od roku 2001 w obszarze  górnictwa węglowego i elektroenergetyki, w szczególności osłabienie tempa przekształceń własnościowych, z konsekwencją w postaci wysokich kosztów wydobycia węgla i wysokich kosztów  produkcji energii elektrycznej.
  6. Trzeba żądać działań pożytecznych dla Polski od innych i wokół tych żądań budować politykę energetyczną całej UE, ale trzeba przede wszystkim podejmować samemu takie działania.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu 2012 roku, aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL