Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

23.06.2021

W środę, 23 czerwca przed południem rozpoczęło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni. Spotkanie otworzył prezes BCC Marek Goliszewski, który wspominał 30-lecie BCC, które przypadało w poniedziałek, 21 czerwca.

Marek Goliszewski podziękował wszystkim obecnym na posiedzeniu, którzy są w gronie współzałożycieli Klubu. Przypomniał, że 21 czerwca obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Business Centre Club został podczas obchodów tego święta wyróżniony nagrodą Filary Polskiej Przedsiębiorczości, którą przyznaje ponad 300 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

 

Na posiedzeniu Gospodarczego Gabinetu Cieni wystąpienia ministrów zainaugurował Janusz Steinhoff. Minister gospodarki mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską. – Sytuacja w elektroenergetyce jest bardzo trudna. Niestety nie podjęto właściwych działań, we właściwym czasie, by zmienić sytuację. Mamy wysokie ceny energii elektrycznej, która zdecydowanie obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki, te ceny są najwyższe w Europie – podkreślił Janusz Steinhoff. Dodał, że są też pewne kwestie, które można ocenić pozytywnie, m.in. morskie farmy wiatrowe. Minister odniósł się także do sprawy Turowa. – Polska administracja nie wykazała się ani roztropnością ani aktywnością, a wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego było zaprzeczeniem wszelkich norm dyplomacji, tutaj jest także problem struktury rządu i niejasny podział kompetencji – ocenił Janusz Steinhoff.

Jako następny zabrał głos Mieczysław Grodzki, minister ds. spółdzielczości, który poruszył tematy związane ze spółdzielczością mieszkaniową i regulacją gruntów. Minister finansów Stanisław Gomułka mówił z kolei o konflikcie z Unią Europejską i skutkach masowego szczepienia oraz utworzeniu nowego funduszu w ramach Polskiego Ładu.

Bożena Lublińska-Kasprzak, minister ds. przedsiębiorczości i innowacji, podkreśliła, że pozytywne jest to, że w realizację założeń KPO zaangażowano samorządy. – Są pierwsze zatwierdzenia wykorzystania środków w ramach wsparcia pocovidowego, to w tej chwili pierwsza część w wysokości 1,4 mld zł na działania związane z pożyczkami płynnościowymi i wsparcie cyfryzacji – dodała.

Minister prawa Ryszard Kalisz mówił również o sprawie Turowa i tym, że TSUE wydał orzeczenie zabezpieczające. Zdaniem byłego szefa MSWiA, strona polska korzysta w tej sprawie z pomocy bardzo nieumiejętnych prawników .

Następnie głos zabrali: minister infrastruktury Łukasz Bernatowicz i minister skarbu i prywatyzacji Grażyna Magdziak oraz minister ds. podatków Michał Borowski. O systemie ubezpieczeń społecznych mówił minister Wojciech Nagel, który odniósł się do rządowego projektu dot. zbiegu umów. – Oznaczałoby to ozusowienie wszystkich umów, czyli wzrost kosztów dla pracodawcy i mniejsze wynagrodzenie netto dla pracowników, co bez wątpienia nie będzie dla nikogo korzystne – ocenił.

Jako ostatni na posiedzeniu głos zabrali minister środowiska Ryszard Pazdan i Zbigniew Żurek, minister ds. pracy i rynku pracy, który pochwalił rząd za projekt dotyczący pracy zdalnej. – W tej sprawie jedna związki zawodowe działają w złej wierze, szukając coraz bardziej absurdalnych rozwiązań. To doprowadziło do wstrzymania prac nad paktem, który ureguluje pracę zdalną – podkreślił ekspert Gospodarczego Gabinetu Cieni.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL