Jak przeprowadzić transakcję?

13.09.2018

Nasza firma członkowska  jest  użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy i zamierza podpisać przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości. Kupujący twierdzi, że stosownie do postanowień umowy Spółki nie jest wymagana zgoda innych jej organów bądź podmiotu trzeciego, poza uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na nabycie prawa użytkowania wieczystego tych działek wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli. Czy to rzeczywiście wystarczy? Na co ma zwrócić uwagę przy takiej transakcji? Jakie prawa i obowiązki przysługują sprzedającemu i kupującemu? Czy jednak nie potrzeba zgody władz miasta na tę transakcję? Eksperci prawni BCC niezwłocznie zajęli się sprawą i wyjaśnili wszystkie wątpliwości.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL