Jak się przekształcić?

04.09.2014

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu ewidencji działalności gospodarczej i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Wystąpił z wnioskiem do organu prowadzącego rejestr o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań. Uzyskanie go uwarunkowane jest spełnieniem dodatkowych wymogów m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat i posiadanie akredytacji kuratora oświaty.

 

Przedsiębiorca zamierza przekształcić działalność w spółkę z o.o. Powstanie nowy podmiot gospodarczy, posiadający osobowość prawną w myśl przepisów ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Konsekwencją będzie uzyskanie nowego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Od 2011 r., w ramach ograniczania barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w jedną ze spółek kapitałowych. Przekształcenie to następuje od momentu wpisu do KRS; działalność jest automatycznie wyrejestrowywana z CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na nową nazwę w ciągu 12 miesięcy od przekształcenia, wraz z nią będzie musiał również podawać starą nazwę. Można pozostać przy nazwie obowiązującej dla byłej działalności dodając jedynie odpowiednią końcówkę identyfikującą formę prawną spółki.

Nasi eksperci prawni udzielili firmie specjalistycznej pomocy prawnej w dwóch kwestiach:
1. Czy w tej sytuacji spółka po uzyskaniu nowego wpisu do rejestru przedsiębiorców będzie spełniała przesłanki do uzyskania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, jeżeli prezesem spółki będzie przedsiębiorca, o którym mowa na wstępie?
2. Czy pięcioletni staż oraz przyznana przedsiębiorcy (osobie fizycznej) akredytacja z mocy prawa „przejdą” na poczet nowego podmiotu?

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL