Jak uzyskać wsparcie z funduszy europejskich na lata 2014-2020?

30.10.2015

Członkowie Loży Radomskiej i zaproszeni goście − przedsiębiorcy z regionu radomskiego, spotkali się 22 października br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, aby zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia z funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Po powitaniu i zagajeniu kanclerza Jerzego Kawala głos zabrała Aneta Śledź, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono, specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przedstawiła prezentację z zakresu Regionalnej Strategii dla Mazowsza pt. „Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego”.

Następny panel poprowadzili specjaliści przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Bogdan Buczyński − pracownik Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów MJWPU omówił zagadnienia związane z możliwością uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich z programów krajowych zaprezentowała Marzena Gajos − specjalista ds. funduszy europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy  MJWPU.

Anna Słopiecka
Prelegentka Aneta Śledź i uczestnicy spotkania, fot. archiwum

Prelegentka Aneta Śledź i uczestnicy spotkania, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL