KAS a przedsiębiorcy – wspólny cel


29.06.2017

Odbyło się spotkanie członków Loży Gdańskiej nawiązujące do tematyki kolejnej edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego we współpracy BCC z Ministerstwem Finansów. W świetle nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Loża Gdańska zorganizowała spotkanie z dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Tomaszem Słaboszowskim.

Celem było podjęcie bieżących tematów związanych z działalnością KAS i tych dotyczących realizacji nowej ustawy, która wprowadzona 1 marca br. łączy zadania sprawowane dotychczas przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową. Mówiono o wspólnych interesach środowiska przedsiębiorców i Ministerstwa Finansów, czyli potrzebie uzyskiwania podatków w należytej wysokości. Zapewnienie państwu odpowiedniego utrzymania, przy jednoczesnym nie narażaniu sumiennego podatnika na nieuzasadnione kary i restrykcje jest celem, do którego należy dążyć.

Dyrektor Słaboszowski przedstawił główne założenia dotyczące ujednolicenia zarządzania aparatem celno-skarbowym, wskazując przedmiot działalności oraz kompetencje nowych jednostek. Przybliżył także specyfikę regionu pomorskiego w aspekcie celno-skarbowym.

Z uwagi na zasięg terytorialny,  który obejmuje Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku,  spotkanie szczególnie ważne było dla członków Loży Gdańskiej z branży morskiej, takich jak Damen Shipyards Gdynia SA, Remontowa Holding SA czy Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Porty morskie Trójmiasta obsługują ok. 98% transportu kontenerowego drogą morską, w których generowane jest ok. 40% całości wpływów ceł w Polsce.

Przedsiębiorcy skorzystali z możliwości przedstawienia dyrektorowi Izby konkretnych problemów z życia firm. Prezes Grzegorz Słupski z firmy Argo SA poruszył kwestię wydłużonego okresu oczekiwania na indywidualną interpretację podatkową, zaś prezes Andrzej Denz z Damen Shipyards Gdynia SA poszukiwał odpowiedzi na pytanie o metody weryfikacji rzetelnej działalności gospodarczej oraz sugerował potrzebę zatrudnienia ekspertów branżowych w instytucjach celno-skarbowych. Wiceprezes firmy Drutex SA Karolina Dobranowska poruszyła temat ochrony danych przekazywanych przez firmy do KAS i urzędów skarbowych, w aspekcie ich należytej kontroli. Pozostałe pytania dotyczyły m.in. odwrotnego opodatkowania w budownictwie czy różnicy między wynikiem, a protokołem kontrolnym po kontroli skarbowej.

W spotkaniu wziął udział również zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku Rafał Szramka, a także naczelnicy urzędów skarbowych z Pomorza, których urzędy wyróżnione zostały w XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Katarzyna Dobrzyniecka
Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Gdańskiej, fot. archiwum

Kanclerz Maciej Dobrzyniecki, dyrektor Tomasz Słaboszowski, fot. archiwum

Kanclerz Maciej Dobrzyniecki, dyrektor Tomasz Słaboszowski, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL