Kłopoty z interpretacją – kto ma rację?

04.12.2014

Firma członkowska została skontrolowana w zakresie sposobu realizacji i rozliczania projektów, których jest beneficjentem. Stosowne wnioski zostały przez nią złożone już kilka lat temu. Wtedy nie przywiązywano dużej wagi do powiązań osobowych i interpretacje w tym zakresie były inne niż obecnie. Na ich podstawie spółka, która była wtedy podmiotem nowopowstałym i samodzielnym gospodarczo, aplikowała o fundusze. Teraz jednak kontrolujący zakwestionowali status beneficjenta, twierdząc, że pomimo spełnienia podstawowych kryteriów (wielkość zatrudnienia, obroty/suma bilansowa) nie spełnia kryterium samodzielności z uwagi na powiązania osobowo-kapitałowe. Zdaniem Spółki takie powiązania jednak nie przesądzają o statusie przedsiębiorstwa, bo właściwe przepisy w nieco odmienny sposób regulowały kwestię niezależności. Kto ma rację? Eksperci BCC zajęli się niezwłocznie tą sprawą i udzielili wyczerpującej pomocy prawnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL