Konflikt pomiędzy inwestycją, a planami rozwojowymi firmy trzeciej

16.03.2018

Firma członkowska zamierza zrealizować inwestycję typu Green Field w strefie przemysłowej. Ma ona mieć bardzo innowacyjny charakter i być jedną z nielicznych tego typu w Polsce. Firma uzyskała pozytywne opinie  regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, Sanepidu, regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Istnieje jednak konflikt pomiędzy inwestycją, a planami rozwojowymi firmy trzeciej. Wystąpiliśmy do jej Prezesa z mediacją w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL