Loża Gdańska BCC partnerem „Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza”

09.11.2020

W dniu 16 października br. pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańska oraz Global Compact Network Poland – inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w związku z kryzysem klimatycznym i pilną potrzebą intensyfikacji działa na rzecz transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, zawarte zostało porozumienie o przystąpieniu do współpracy w celu powołania „Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza”.

W ramach nawiązanej współpracy organizowane będą cykliczne spotkania, warsztaty, seminaria i konferencje (również międzynarodowe), których celem będzie inspirowanie realnych działań w kierunku przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Loża Gdańska BCC została oficjalnym partnerem zainaugurowanego dnia 4 listopada br. ww. dialogu dla klimatu.

„Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej” to centrum debat zainaugurowanych przez UN Global Compact Network Poland, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Gminę Miasta Gdańsk na temat najważniejszych wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym i działań możliwych do przeprowadzenia na poziomie polityki publicznej, w sektorze prywatnym, a także na przez samych obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem głosu młodego pokolenia. Podczas wirtualnego wydarzenia zastanawiano się, jak zmiany klimatu wpłyną na życie każdego z nas i jakie działania zapobiegawcze powinny zostać przedsięwzięte przez firmy, samorządy i zwykłych mieszkańców w celu uniknięcia czarnego scenariusza. Program pierwszego spotkania – zgodnie z misją Forum – objął szeroką koalicję przedstawicieli sektora rządowego, biznesu, ekspertów i organizacji pozarządowych, a tematyka skupiona była wokół strategii zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem polityk miejskich, pozwalających spełnić ambitne cele, takie jak cel zeroemisyjności do 2050 r., wskazane w planach Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach odbywających się w trakcie Forum paneli i warsztatów, eksperci, prezydenci miast, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy, dyskutowali nad skutecznymi działaniami na rzecz rozwiązania problemów związanych z kryzysem klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed miastami. W debacie oraz warsztatach pn. „W kierunku zrównoważonej przyszłości” Lożę Gdańską BCC reprezentował prezes Zarządu firmy członkowskiej Loży Gdańskiej BCC – Ecol-Unicon sp. z o.o. – Wojciech Falkowski.

 

Wydarzeniu towarzyszyła ponadto konferencja prasowa z udziałem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Prezesa Rady UN Global Compact Network Poland Kamila Wyszkowskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Podczas forum podpisano także „Deklarację międzysektorowej współpracy – Polskie wspólnoty terytorialne na kursie do neutralności klimatycznej”, której pierwszymi sygnatariuszami zostało Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego.

Inicjatywa ta otwarta jest na nowych członków zainteresowanych podjęciem kompleksowych działań na rzecz wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Z kolei w debacie otwierającej panel strategiczny „Solidarność klimatyczna – nowe podejście do rozwoju miast” udział wzięli m.in. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Magdalena Adamowicz. Gośćmi panelu byli również przedstawiciele różnych pokoleń (m.in. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny), branż, sektorów gospodarki oraz instytucji samorządowych z Polski i UE, w tym Burmistrz Madrytu José Luis Martínez-Almeida.

Wydarzenie cieszyło się czterema tysiącami wyświetleń transmisji w internecie oraz 23 tysiącami wyświetleń konferencji prasowej dotyczącej podpisania deklaracji z UN Global Compact Network Poland.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL