Loża Bielska

loże regionalne

Władze loży

Janusz Szymura

Janusz Szymura

kanclerz Loży Bielskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 33 497 83 00
e-mail: janusz.szymura@bcc.org.pl

Tomasz Mikołajko

Tomasz Mikołajko

sekretarz Loży Bielskiej BCC

tel. 600 241 200
e-mail: tomasz.mikolajko@bcc.pl

Roczne omówienie

Loża Bielska - rok 2019

W roku 2019 Loża Bielska zorganizowała pięć spotkań. Podczas noworocznego spotkania dyskutowano o sprawach gospodarczych i współpracy z nowo wybranym prezydentem Bielska-Białej. Na marcowym spotkaniu został poruszony temat sukcesji. Wykład pt. „Budując dla pokoleń – przyszłość firm” poprowadził prof. dr hab. Adam Mariański. Członkowie Loży spotkali się także z naczelnikami urzędów skarbowych: Jolantą Goździewską, naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego i Sylwią Juraszek, naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Ze względu na szereg zmian podatkowych i ich dość szybki okres wdrożeń spotkanie okazało się bardzo ciekawe i merytoryczne. Liczna frekwencja, a także bardzo ważna tematyka wzbudziły gorącą dyskusje dotyczącą obaw oraz oczekiwań obu stron związanych z podatkami. W październiku Loża gościła Rafała Sonika – znanego polskiego przedsiębiorcę, filantropa odnoszącego ogromne sukcesy sportowe. W roku 2019 odbył się po raz pierwszy Turniej Bowlingowy o Puchar Kanclerza BCC Loży Bielskiej Janusza Szymury. Nowością był udział członków Loży w Beskidzkiej Lidze Biznesu w Piłce Nożnej, której Loża patronowała. Jak co roku Loża uczestniczyła w balu charytatywnym Fundacji Grupy Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Loża Bielska - rok 2018

Rok 2018 w Loży Bielskiej to dwa bardzo ważne i ciekawe spotkania. W kwietniu gościem Loży był Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania były Pracownicze Plany Kapitałowe, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, niski poziom bezrobocia oraz sytuacja kobiet na rynku pracy. Członkowie Loży na wrześniowym spotkaniu mieli okazję przyjrzeć się kandydatom na urząd Prezydenta Bielska-Białej: Przemysławowi Drabkowi, Jarosławowi Klimaszewskiemu oraz Januszowi Okrzesikowi. Podczas dyskusji poruszano sprawy gospodarcze, związane z programami wyborczymi kandydatów i ich wizją współpracy z lokalnym biznesem. W 2018 roku doszło do zmiany na stanowisku sekretarza Loży – nowym sekretarzem został Tomasz Mikołajko. W trakcie roku dołączyło do nas dwóch członków –Jarosława Rozmus, prezes Zarządu EKA Medica sp. z o.o. i Petr Sznapka, prezes Zarządu Business Partners Club. Jak co roku Loża Bielska była obecna na Balu Charytatywnym Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Loża Bielska - rok 2017

Loża Bielska w rok 2017 weszła w bardzo uroczysty sposób: jak co roku odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem przedsiębiorców w malowniczej scenerii Beskidów. Był to czas podsumowań i gratulacji za wyjątkowo trudny, ale dobry rok, który wniósł wiele nowych tematów ważnych dla prowadzących firmy.

W marcu Loża miała wyjątkowe spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem. Gość na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wygłosił mowę na temat działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju. Celem FOR jest zwiększenie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Odbyło się również kameralne spotkanie członków Loży z prof. Leszkiem Balcerowiczem, podczas którego lokalni przedsiębiorcy mogli porozmawiać o sytuacji ekonomicznej kraju.

Pod koniec 2017 roku Loża zorganizowała spotkania z przedstawicielami Izby Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Były one poświęcone zmianom, jakie zostały wprowadzone dla przedsiębiorców i temu co ich czeka w 2018 roku.

Loża Bielska - rok 2016

Początek 2016 roku zainicjowało spotkanie podsumowujące roku poprzedni, na którym przedsiębiorcy dzielili się swoimi osiągnięciami i planami. Tematyka pozostałych spotkań dotyczyła m.in. sytuacji fiskalnej w związku ze zmianami władzy w Polsce.
W maju gościł w Loży Marek Goliszewski, prezes BCC. Spotkał się z podbeskidzkimi przedsiębiorcami i rozmawiał z nimi o aktualnych działaniach i prognozach na najbliższe lata, oraz m.in. o tym, czy wystarczy rządowi pieniędzy na realizację „Programu 500+”, czy idziemy w kierunku państwa socjalnego czy gospodarki rynkowej. Spotkanie z prezesem BCC było bardzo ważne dla członków Loży i przedsiębiorców z regionu.
Na koniec roku – jak zawsze – odbyły się spotkania informacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele Izby Skarbowej, ZUS i działu naukowego przy Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Loża Bielska - rok 2015

Loża i jej pozycja zawsze budziły podziw i zaufanie. Tak jest i obecnie, a to niewątpliwie zasługa jej członków i aktywności w regionie. Członkowie Loży biorą udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach społeczno-gospodarczych województwa, jak również uczestniczą w różnych organach doradczo-opiniotwórczych. To opinie znakomitych firm i jej menedżerów, znanych świetnie w Polsce jak i w Europie, są najczęściej cytowane przez lokalne media. Doskonała współpraca z kancelarią prawną, służącą poradami, jak i studentami ze Studenckiego Forum BCC pokazuje dobitnie możliwości dużego spektrum działania Loży i jej członków. Tradycyjne spotkania w siedzibie Loży zawsze budziły duże zainteresowanie członków, gości i lokalnych mediów. Loża była prekursorem wielu nowych cykli spotkań. Tak było i w mijającym roku. Rozpoczęto nowy cykl spotkań z Członkami Honorowymi Business Centre Club.

Loża Bielska - rok 2014

Rok 2014 był dla Loży okresem – z jednej strony dużej zmiany, ponieważ Tomasz Grela przekazał obowiązki kanclerskie Januszowi Szymurze, a z drugiej – kontynuacji i rozwoju formuły dotychczas podejmowanych inicjatyw i działań. W 2014 roku niesłabnącą popularnością wśród HR Managerów z podbeskidzkich firm cieszył się cykl spotkań Rady Dyrektorów Personalnych Bielskiej Loży. Uznanie dyrektorów finansowych zyskiwały z kolei spotkania Klubu Finansisty, które zainaugurowane zostały w 2013 roku. Uczestnicy tych spotkań cenią sobie możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń i opinii ze swymi kolegami i koleżankami po fachu. Wyjątkowym wydarzeniem było czerwcowe spotkanie w zakładzie produkcyjnym firmy Żywiec Zdrój w Jeleśni. Uczestnicy zapoznali się z historią powstania
i rozwoju zakładu oraz z procesem produkcji i jego etapami. Przekonali się także o wadze, jaką Żywiec Zdrój przywiązuje do bezpieczeństwa i jakości produkcji. Członkowie Loży spotkali się także z przedstawicielami II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, który, tradycyjnie z wielkim zaangażowaniem, dostarcza podbeskidzkim przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i cennych porad. W 2015 roku Loża Bielska BCC planuje dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy firmami regionu oraz intensyfikację działań na rzecz
zbliżenia i wspólnych inicjatyw pomiędzy sferą nauki i sektorem biznesu.

Loża Bielska - rok 2013

Rok 2013 był dla Loży rokiem szeroko rozumianej współpracy między firmami z regionu. Organizowane cyklicznie spotkania HR cieszyły się niesłabnącą popularnością. Poruszane tematy oraz wymiana doświadczeń, odnosząca się do aktualnej sytuacji na rynku pracy, w dużej mierze związana była z działalnością Loży w zakresie prowadzonych badań rynku i benchmarkingu. Podobnie jak w zeszłym roku zorganizowane zostało spotkanie z kierownictwem bielskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Z inicjatywy Loży doszło również do inauguracji Klubu Finansisty, który w swoich założeniach ma wymianę doświadczeń z obszaru zarządzania finansami firm.

Wyjątkowym wydarzeniem w regionie było spotkanie, którego gościem specjalnym był Marek Goliszewski, prezes BCC. W ramach wizyty odwiedził fabrykę Polmotors sp. z o.o. w Mazańcowicach k. Bielska-Białej, gdzie z prezesem Andrzejem Grabosiem miał okazję zapoznać się z działaniem nowoczesnej produkcji. Po Szkole Mistrzostwa Sportowego Rekord w Bielsku-Białej oprowadził go prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego REKORD – Janusz Szymura.

Loża planuje intensywniej zająć się współpracą z uczelniami wyższymi, aby zainicjować spotkania łączące biznes z nauką.

Loża Bielska - rok 2012

W 2012 r. Loża kontynuowała m.in. wymianę wiedzy z otoczeniem biznesu, w kalendarz corocznych wydarzeń wpisało się spotkanie z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy.

Duże znaczenie miały prowadzone jak co roku zestawienia, benchmarkingi oraz gromadzona wiedza praktyczna związana z lokalnym rynkiem pracy. Efektem współpracy Loży Bielskiej oraz szefów personalnych jest inicjatywa lobbingowa, której celem jest zmiana jednego z zapisów kodeksowych, mogących przynieść korzyść zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Spotkania klubowe skierowane wprost do kadry zarządzającej skoncentrowane były również na wymianie doświadczeń w szeroko pojętym biznesie, związanych z bieżącymi trendami rynkowymi, zagrożeniami, a także zarządzaniem współpracą z otoczeniem biznesu.

Największa atrakcją była wizyta przedstawicieli Loży w ponad stuletnim Browarze Zamkowym w Cieszynie Grupy Żywiec i zobaczenie oryginalnego procesu produkcji Portera, leżakującego ponad 100 dni.

W efekcie tegorocznych prac powstało kilka cennych dla biznesu inicjatyw, które planujemy wdrożyć już w 2013 r.

Loża Bielska - rok 2011

W roku 2011 Loża Bielska kontynuowała działania związane m.in. ze spotkaniami Rady Dyrektorów Personalnych (już od 2007 r.), w której ramach dyskutowano o podwyżkach, zwolnieniach, absencji, optymalizacji kosztów pracy etc. w kontekście sytuacji na rynku pracy. Członkowie Rady gościli przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach spotkań klubowych przedsiębiorcy mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania produkcji w Bowarze Żywieckim Grupy Żywiec.

W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby przedsiębiorców ponownie zrealizowaliśmy wideokonferencję z udziałem prof. Stanisława Gomułki, który odpowiedział na pytania uczestników m.in. w zakresie aktualnej sytuacji w strefie euro.

Uwieńczeniem roku była uroczysta gala III edycji Konkursu „Pracodawca Podbeskidzia”, w którym są nagradzane firmy dbające nie tylko o pracowników, ale także m.in. rozwój i innowacyjność zakładu. Laureatem została firma Fenice Poland z Bielska-Białej. Podobnie jak w poprzednim roku, przyznaliśmy tytuł Lider Zmian menedżerom, którzy sprawnie zarządzają zmianami w swoich firmach. W czasie gali wręczyliśmy członkostwo Honorowe BCC.

W ubiegłym roku powstał projekt współpracy między przedsiębiorcami w regionie, który planujemy wdrożyć w 2012 roku.

Siedziba

Rekord SI sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 497 83 00
fax. 33 497 83 12

e-mail: tomasz.mikolajko@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w loży bielskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL