Medal Europejski 2019 30. edycja

archiwum Konkursu Medal Europejski

12.06.2019

12 czerwca 2019 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbył się finał 30. edycji Medalu Europejskiego.

W uroczystości udział wzięli Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Grażyna Majcher-Magdziak – Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club, Generał Leon Komornicki – Członek Rady Organizatorów BCC, Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC, Członek Loży Założycieli BCC, minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Laureatami Honorowych Medali Europejskich zostali: Jerzy Iwiński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Pracodawców Prywatnych, Zbigniew Michalak – Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie, Łukasz Osiński – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Europy Środkowej, Iwona Paszkiewicz – Prezes Związku Przedsiębiorców dla Biznesu, Włodzimierz Schmidt – Prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Grzegorz Szczerski – Prezydent Północnego Związku Pracodawców, Jerzy Szulist – Prezes Gdyńskiego Związku Pracodawców Nord.

Pliki:

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL