MISJA I CELE

BCC Startups

Jak działamy

Misją BCC Startups jest aktywne kształtowanie oraz rozwijanie ekosystemu startupów w Polsce. Klub skupia się na tworzeniu warunków sprzyjających innowacyjności, rozwojowi przedsiębiorczości oraz umożliwianiu startupom osiągnięcia trwałego sukcesu na rynku.

Główne cele:

Wsparcie startupów

Wsparcie Startupów:

Poprzez mentoring, doradztwo biznesowe i dostęp do ekspertów, klub umożliwia przedsiębiorcom skuteczne pokonywanie wyzwań i wykorzystywanie szans.

Kreowanie ekosystemu

Kreowanie Ekosystemu Innowacji:

Poprzez organizację wydarzeń, konferencji, spotkań networkingowych i warsztatów, BCC Startups stymuluje wymianę pomysłów, współpracę i synergię między przedsiębiorcami oraz instytucjami wspierającymi startupy. Klub działa aktywnie na rzecz budowania silnego ekosystemu innowacji w Polsce.

Misja BCC Startups jest ukierunkowana na budowanie trwałego fundamentu dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce, a jednocześnie angażuje się w dialog z decydentami i instytucjami, aby kształtować korzystne warunki dla rozwoju startupów na arenie krajowej i międzynarodowej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL