Najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców

22.06.2016

Członkowie Loży Radomskiej oraz zaproszeni goście spotkali się 17 lutego 2016 r. z Markiem Goliszewskim – prezesem Business Centre Club w siedzibie firmy ITM Poland w Radomiu. Rozmawiano o „Najważniejszych szansach i zagrożeniach dla przedsiębiorców w latach w 2016-2017 oraz wynikających z nich głównych zadaniach Loży Radomskiej BCC oraz BCC”.

Kanclerz Loży Jerzy Kowal rozpoczął spotkanie od powitania przedsiębiorców oraz gościa specjalnego – prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele samorządu lokalnego wraz z prezydentem i wiceprezydentem Radomia oraz przedstawiciele nauki.

– Sprowadza nas tutaj pytanie: co będzie dalej z polską gospodarką i naszymi firmami? – zaczął spotkanie prezes BCC. – Po części odpowiada na nie przyjęty przez rząd Plan Morawieckiego. Ale są kwestie, które zostają ciągle otwarte. Bardzo chwalebne są przyjmowane programy socjalne, posiłki dla dzieci w szkołach, czy program 500 plus. Pojawia się jednak pytanie: skąd pieniądze? – mówił Marek Goliszewski.

Zaznaczał, że Klub będzie prowadził rozmowy z rządzącymi. Najważniejszym tematem ma być obniżenie kosztów pracy. – Pracownik dostaje około 48% tego, co płaci pracodawca. Ta danina jest bardzo duża, za duża. To obciążenie, które ogranicza rozwój firm. To też jest powód, dla którego ciągle znacząca jest szara strefa, która szkodzi nie tylko państwu, ale też przedsiębiorcom – wyjaśniał prezes BCC.

Rektor UTH Zbigniew Łukasik podkreślał, że rozwój nauki jest ściśle skorelowany z biznesem. – Bez współpracy z przedsiębiorcami, nie mamy szans na rozwój. Z samych dotacji nie wyżyjemy – mówił.

Prezydent Radosław Witkowski zapewniał, że samorząd chce sprzyjać przedsiębiorcom. Zwracał uwagę na uruchamiane pakiety, m.in. staże dla studentów ostatniego roku radomskich uczelni finansowane przez Urząd Miejski. – Wiem od prezydenta Zawodnika, odpowiedzialnego za Radomską Strefę Gospodarczą, że cieszą się powodzeniem – mówił Witkowski.

– To bardzo ważne, że samorząd wychodzi z inicjatywą i wspiera rozwój przedsiębiorczości. Wiele samorządów tego nie robi – zauważył Goliszewski. 

(źródło: cozadzien.pl)

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji na temat omówionych na spotkaniu zagadnień i rozmów w kuluarach. Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na zwiedzanie siedziby i hal produkcyjnych firmy ITM Poland sp. z o.o., co spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Anna Słopiecka
Prezes BCC Marek Goliszewski, kanclerz Loży Jerzy Kowal, Leszek Sikora i Andrzej Stanikowski – Zarząd ITM Poland sp. z o.o., Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, sekretarz Loży Anna Słopiecka, Wiceprezydent Miasta Jerzy Zawodnik, członkowie BCC i zaproszeni goście, fot. archiwum

Prezes BCC Marek Goliszewski, kanclerz Loży Jerzy Kowal, Leszek Sikora i Andrzej Stanikowski – Zarząd ITM Poland sp. z o.o., Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, sekretarz Loży Anna Słopiecka, Wiceprezydent Miasta Jerzy Zawodnik, członkowie BCC i zaproszeni goście, fot. archiwum

Prezes BCC Marek Goliszewski, kanclerz Loży Jerzy Kowal, Leszek Sikora i Andrzej Stanikowski – Zarząd ITM Poland sp. z o.o., Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, sekretarz Loży Anna Słopiecka, Wiceprezydent Miasta Jerzy Zawodnik, członkowie BCC i zaproszeni goście, fot. archiwumPrezes BCC Marek Goliszewski, kanclerz Loży Jerzy Kowal, Leszek Sikora i Andrzej Stanikowski – Zarząd ITM Poland sp. z o.o., Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, sekretarz Loży Anna Słopiecka, Wiceprezydent Miasta Jerzy Zawodnik, członkowie BCC i zaproszeni goście, fot. archiwumPrezes BCC Marek Goliszewski, kanclerz Loży Jerzy Kowal, Leszek Sikora i Andrzej Stanikowski – Zarząd ITM Poland sp. z o.o., Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski, sekretarz Loży Anna Słopiecka, Wiceprezydent Miasta Jerzy Zawodnik, członkowie BCC i zaproszeni goście, fot. archiwum
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL