Konwent BCC

Konwent BCC – rola

Konwent BCC jest statutowym organem Business Centre Club. Członkami Konwentu są członkowie BCC, podejmujący aktywnie działania opiniotwórcze oraz operacyjne, do których należą kontakty z komisjami rządowymi i parlamentarnymi, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych. W tym zakresie Konwent BCC doradza i współpracuje z Zarządem BCC.

Konwent BCC – zadania

Do zadań Konwentu należy:

 • wyrażanie opinii na temat kluczowych problemów lub wydarzeń nurtujących środowisko przedsiębiorców
 • inspirowanie działań BCC na rzecz przedsiębiorców i środowisk gospodarczych
 • zapewnienie rekomendowanym i aktywnym społecznie członkom BCC bezpośredniego udziału w statutowej działalności BCC
 • współpraca z organami rządowymi i parlamentarnymi oraz kompetentnymi organizacjami lub ekspertami
 • bieżące konsultowanie projektów dotyczących prawa gospodarczego przedstawianych przez inne gremia klubowe
 • inicjowanie działań na rzecz ochrony interesów członków
 • pogłębianie integracji członków BCC poprzez wymianę informacji i kontakty bieżące
 • współpraca z Zarządem BCC w zakresie statutowej działalności BCC.

Kadencja Konwentu trwa 2 lata.

Przewodniczący konwentu BCC

Hildebrand Mariusz

Hildebrand Mariusz

Przewodniczący Konwentu BCC, ekspert BCC ds. ryzyka gospodarczego

tel. 22 486 56 51
e-mail:

Sroczyńska Grażyna

Sroczyńska Grażyna

Wiceprzewodnicząca

Członkowie konwentu BCC

Błaszczyk Zbigniew

Błaszczyk Zbigniew

Cedrowski Ryszard Henryk

Cedrowski Ryszard Henryk

e-mail:

Gizka Cezary

Gizka Cezary

Ostrowski Krzysztof

Ostrowski Krzysztof

sprawy unijne oraz łącznik z BCC i sprawami do rozwiązania

tel. 22 582 61 12, 602 399 642
e-mail:

Ozga Łukasz

Ozga Łukasz

tel. 506 555 470
e-mail:

Płonka Radosław

Płonka Radosław

ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel. 501 177 515
e-mail:

Węgrzecki Dariusz

Węgrzecki Dariusz

Bociański Wojciech

Bociański Wojciech

ekspert BCC ds. służby zdrowia

tel. 601 273 536
e-mail:

Drozdowski Adam

Drozdowski Adam

Owsiejew Henryk

Owsiejew Henryk

Pawlak Krzysztof

Pawlak Krzysztof

Tylkowska Anna

Tylkowska Anna

Skwarek Ireneusz

Skwarek Ireneusz

Zalewski Marek

Zalewski Marek

Spotkania Konwentu BCC w 2019 roku

W 2019 roku odbyło się 13 spotkań Konwentu BCC, w tym dwa spotkania świąteczne oraz trzy posiedzenia otwarte w ramach cyklu „Spotkania z Osobistościami”. Gośćmi specjalnymi Konwentu byli: Danuta Hübner ‒ posłanka do Parlamentu Europejskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz ‒ prezes PSL oraz Grzegorz Schetyna ‒ przewodniczący PO. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2019 roku były:

 • współczesny wymiar CSR
 • najnowsze zmiany w ustawie o VAT
 • Pakiet Usług BCC
 • strategii BCC na najbliższe lata
 • powody, dla których przedsiębiorcy nie inwestują
 • kierunki zmian w obszarze marketingu i sprzedaży BCC
 • cyberbezpieczeństwo
 • cyfryzacja Polski oraz zagadnienia związane z transformacją cyfrową
 • gospodarka przyszłości
 • Konkurs Pracownik Roku
 • zagadnienie bezpieczeństwa w biznesie.

W 2019 roku w pracach Konwentu uczestniczyło 31 członków. członków.

Spotkania Konwentu BCC w 2018 roku

W 2018 roku odbyło się 11 spotkań Konwentu BCC, w tym dwa spotkania świąteczne. Odbyło się również wyjazdowe spotkanie w Suwałkach, gdzie uczestnicy mieli możliwość dyskusji na temat powiązania między nauką i biznesem w Parku Technologicznym. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2018 roku były:

 • perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce w aspekcie cen energii
 • zgodność z Konstytucją ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • cudzoziemcy na polskim rynku pracy: szanse i zagrożenia
 • tzw. exit tax
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • propozycja ustawowego obowiązku podawania widełek stawek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę
 • kwestionowanie przez ZUS rodzajów umów i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne
 • rola i funkcja Konwentu oraz zaangażowanie członków w jego przyszłe prace w związku z wynikami analizy SWOT
 • problemy związane z zatrzymywaniem i odzyskiwaniem VAT
 • działania Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki jako przykład dobrej współpracy BCC ze środowiskiem naukowym
 • projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz ustawy towarzyszące.

W 2018 roku pracach Konwentu BCC uczestniczyło 35 członków.

Obrady Konwentu BCC:

Konwent BCC
Posiedzenie Konwentu BCC – maj 2018 r.
fot. M. Szymanek
Posiedzenie Konwentu BCC – maj 2018 r.
fot. M. Szymanek

Spotkania Konwentu BCC w 2017 roku

Konwent BCC spotkał się w 2017 roku 9 razy, w tym odbył dwa spotkania świąteczne. Omawiana i dyskutowana na tych posiedzeniach tematyka była przedmiotem działalności Instytutu Interwencji Gospodarczych lub odnosiła się do najważniejszych wydarzeń mających wpływ na życie gospodarcze w Polsce. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2017 roku były:

 • ograniczanie swobody podejmowanie decyzji gospodarczych
 • ocena zmian w otoczeniu gospodarczym i warunkach prowadzenia biznesu w 2017 roku
 • wstąpienie Polski do Unii Europejskiej: jak przebiegały negocjacje, co udało się osiągnąć, a czego nie
 • wstąpienie do strefy euro: czy polska gospodarka i przedsiębiorcy nie płacą już dziś za nieobecność w tym „klubie”?
 • nowa polityka wspierania polskich przedsiębiorców za granicą
 • zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające ze zmian w prokuraturze i sądownictwie
 • dyskusja o sprawach ważnych dla przedsiębiorców, tzw. reforma Sądu Najwyższego i jej wpływ na sytuację przedsiębiorców
 • ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców
 • sytuacja branży energetyki wiatrowej oraz przyszłość energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce.

W 2017 roku w pracach Konwentu BCC uczestniczyło 40 członków.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL