Konwent BCC

Konwent BCC – rola

Konwent BCC jest statutowym organem Business Centre Club. Członkami Konwentu są członkowie BCC, podejmujący aktywnie działania opiniotwórcze oraz operacyjne, do których należą kontakty z komisjami rządowymi i parlamentarnymi, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych. W tym zakresie Konwent BCC doradza i współpracuje z Zarządem BCC.

Konwent BCC – zadania

Do zadań Konwentu należy:

 • wyrażanie opinii na temat kluczowych problemów lub wydarzeń nurtujących środowisko przedsiębiorców
 • inspirowanie działań BCC na rzecz przedsiębiorców i środowisk gospodarczych
 • zapewnienie rekomendowanym i aktywnym społecznie członkom BCC bezpośredniego udziału w statutowej działalności BCC
 • współpraca z organami rządowymi i parlamentarnymi oraz kompetentnymi organizacjami lub ekspertami
 • bieżące konsultowanie projektów dotyczących prawa gospodarczego przedstawianych przez inne gremia klubowe
 • inicjowanie działań na rzecz ochrony interesów członków
 • pogłębianie integracji członków BCC poprzez wymianę informacji i kontakty bieżące
 • współpraca z Zarządem BCC w zakresie statutowej działalności BCC.

Kadencja Konwentu trwa 2 lata.

Przewodniczący konwentu BCC

Hildebrand Mariusz

Hildebrand Mariusz

Przewodniczący Konwentu BCC, ekspert BCC ds. ryzyka gospodarczego

tel. 22 486 56 51
e-mail:

Skibicka Bożena

Skibicka Bożena

Wiceprzewodnicząca Konwentu BCC

Członkowie konwentu BCC

Bachorski Robert

Bachorski Robert

Błaszczyk Zbigniew

Błaszczyk Zbigniew

Brud Władysław

Brud Władysław

Dzitko Tomasz

Dzitko Tomasz

ekspert BCC ds. rynku farmaceutycznego

tel. 426 132 800, 42 613 28 00
e-mail:

Grzebień Sławomir

Grzebień Sławomir

Nagel Wojciech

Nagel Wojciech

ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy, minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel. 601 329 181
e-mail:

Ostrowski Krzysztof

Ostrowski Krzysztof

dyrektor Biura Interwencji BCC, ekspert BCC ds. relacji z UE, członek EKES

tel. 22 582 61 12, 602 399 642
e-mail:

Owsiejew Henryk

Owsiejew Henryk

Pawlak Krzysztof

Pawlak Krzysztof

Płonka Radosław

Płonka Radosław

ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel. 501 177 515
e-mail:

Słupski Grzegorz

Słupski Grzegorz

Sucharski Piotr

Sucharski Piotr

Węgrzecki Dariusz

Węgrzecki Dariusz

Baudler Barłomiej

Baudler Barłomiej

Bociański Wojciech

Bociański Wojciech

ekspert BCC ds. służby zdrowia

tel. 601 273 536
e-mail:

Cedrowski Ryszard Henryk

Cedrowski Ryszard Henryk

e-mail:

Gizka Cezary

Gizka Cezary

Lorenc Katarzyna

Lorenc Katarzyna

ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy

tel. 606 941 499
e-mail:

Maziarek Henryk

Maziarek Henryk

Niewiadomski Jerzy

Niewiadomski Jerzy

Owczarek Maciej

Owczarek Maciej

wiceprezes BCC, dyrektor generalny

tel. 22 582 61 00
e-mail:

Ozga Łukasz

Ozga Łukasz

tel. 506 555 470
e-mail:

Pazdan Ryszard

Pazdan Ryszard

minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel. 661 426 679
e-mail:

Skwarek Ireneusz

Skwarek Ireneusz

Sroczyńska Grażyna

Sroczyńska Grażyna

Tylkowska Anna

Tylkowska Anna

Zalewski Marek

Zalewski Marek

Zdyb Marek

Zdyb Marek

Spotkania Konwentu BCC w 2019 roku

W 2019 roku odbyło się 13 spotkań Konwentu BCC, w tym dwa spotkania świąteczne oraz trzy posiedzenia otwarte w ramach cyklu „Spotkania z Osobistościami”. Gośćmi specjalnymi Konwentu byli: Danuta Hübner ‒ posłanka do Parlamentu Europejskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz ‒ prezes PSL oraz Grzegorz Schetyna ‒ przewodniczący PO. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2019 roku były:

 • współczesny wymiar CSR
 • najnowsze zmiany w ustawie o VAT
 • Pakiet Usług BCC
 • strategii BCC na najbliższe lata
 • powody, dla których przedsiębiorcy nie inwestują
 • kierunki zmian w obszarze marketingu i sprzedaży BCC
 • cyberbezpieczeństwo
 • cyfryzacja Polski oraz zagadnienia związane z transformacją cyfrową
 • gospodarka przyszłości
 • Konkurs Pracownik Roku
 • zagadnienie bezpieczeństwa w biznesie.

W 2019 roku w pracach Konwentu uczestniczyło 31 członków. członków.

Spotkania Konwentu BCC w 2018 roku

W 2018 roku odbyło się 11 spotkań Konwentu BCC, w tym dwa spotkania świąteczne. Odbyło się również wyjazdowe spotkanie w Suwałkach, gdzie uczestnicy mieli możliwość dyskusji na temat powiązania między nauką i biznesem w Parku Technologicznym. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2018 roku były:

 • perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce w aspekcie cen energii
 • zgodność z Konstytucją ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • cudzoziemcy na polskim rynku pracy: szanse i zagrożenia
 • tzw. exit tax
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • propozycja ustawowego obowiązku podawania widełek stawek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę
 • kwestionowanie przez ZUS rodzajów umów i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne
 • rola i funkcja Konwentu oraz zaangażowanie członków w jego przyszłe prace w związku z wynikami analizy SWOT
 • problemy związane z zatrzymywaniem i odzyskiwaniem VAT
 • działania Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki jako przykład dobrej współpracy BCC ze środowiskiem naukowym
 • projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz ustawy towarzyszące.

W 2018 roku pracach Konwentu BCC uczestniczyło 35 członków.

Obrady Konwentu BCC:

Konwent BCC
Posiedzenie Konwentu BCC – maj 2018 r.
fot. M. Szymanek
Posiedzenie Konwentu BCC – maj 2018 r.
fot. M. Szymanek

Spotkania Konwentu BCC w 2017 roku

Konwent BCC spotkał się w 2017 roku 9 razy, w tym odbył dwa spotkania świąteczne. Omawiana i dyskutowana na tych posiedzeniach tematyka była przedmiotem działalności Instytutu Interwencji Gospodarczych lub odnosiła się do najważniejszych wydarzeń mających wpływ na życie gospodarcze w Polsce. Głównymi tematami dyskutowanymi w 2017 roku były:

 • ograniczanie swobody podejmowanie decyzji gospodarczych
 • ocena zmian w otoczeniu gospodarczym i warunkach prowadzenia biznesu w 2017 roku
 • wstąpienie Polski do Unii Europejskiej: jak przebiegały negocjacje, co udało się osiągnąć, a czego nie
 • wstąpienie do strefy euro: czy polska gospodarka i przedsiębiorcy nie płacą już dziś za nieobecność w tym „klubie”?
 • nowa polityka wspierania polskich przedsiębiorców za granicą
 • zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające ze zmian w prokuraturze i sądownictwie
 • dyskusja o sprawach ważnych dla przedsiębiorców, tzw. reforma Sądu Najwyższego i jej wpływ na sytuację przedsiębiorców
 • ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców
 • sytuacja branży energetyki wiatrowej oraz przyszłość energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce.

W 2017 roku w pracach Konwentu BCC uczestniczyło 40 członków.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL