Obligacje zamiast kredytu

07.06.2016

W restauracji La Melisa w Radomiu, odbyło się spotkanie członków Loży Radomskiej, pt. „Obligacje – alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw wobec kredytu bankowego”.

Spotkanie otworzył kanclerz Jerzy Kowal, zapoznając członków z tematyką spotkania, jednocześnie przywitał prelegentów: Jana Mazurka (ekspert BCC. ds. rynku kapitałowego) oraz wiceprezesa Piotra Jankowskiego – przedstawicieli Domu Maklerskiego Michael/Ström, ekspertów w zakresie rynku kapitałowego, emisji obligacji i inwestycji alternatywnych.

Piotr Jankowski omówił tematykę związaną z rynkiem obligacji korporacyjnych w Polsce, przybliżył charakterystykę polskiego rynku, proces związany z emisją obligacji, analizę kredytową, obligacje w finansowaniu mezzaninowym. Tematykę rynku giełdowego omówił Jan Mazurek – ekspert Michael/Ström objaśniając m.in.: Główny Rynek GPW, rynek podstawowy, rynek równoległy, New Connect – obrót aktywami oraz warunki wprowadzenia spółek akcyjnych na GPW i na New Connect. Na koniec Jan Mazurek przekazał informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce na podstawie danych GUS, „zmiana rok do roku” – kwiecień 2016.

Członkowie Loży Radomskiej, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Członkowie Loży Radomskiej, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Piotr Jankowski, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Piotr Jankowski, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Jan Mazurek, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Jan Mazurek, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Członkowie Loży Radomskiej, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

Członkowie Loży Radomskiej, fot. Adam Dziedzic/Tygodnik Radomski

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL