NIEPEWNA POLITYKA FINANSOWA POLSKI – STANOWISKO EKSPERTÓW BCC

22.05.2023

BCC przedstawiło oficjalne stanowisko dotyczące polityki finansowej Polski, w którym m.in. zaznaczono konieczność przeprowadzenia dwóch szybkich zmian polityki finansowej państwa: przejście w ustawie o finansach państwa na unijne ESA2010 i unijny EDP oraz akceptacja  wymaganych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i polską Konstytucję zmian ustawowych dotyczących praworządności, aby KE mogła zacząć przekazywać Polsce środki z KPO oraz bieżącej perspektywy budżetowej, i aby Polska nie musiała płacić kar za jej nieprzestrzeganie.

Dodatkowo wskazano na konieczność uwzględnienia w polityce makroekonomicznej faktu, że silnie pozytywne dla wzrostu PKB efekty zjawiska doganiania krajów wysoko rozwiniętych od roku 1992, oraz dużego dopływu netto środków UE od roku 2004, będą w najbliższych latach wygasać, obniżając w latach po roku 2030 tempo wzrostu trendu PKB z około 3,5% rocznie do około 1,5%.

Link do pełnej treści stanowiska >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL