Opinia do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

06.02.2024

Związek Pracodawców BCC wydał opinię do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw UA1.

BCC wskazuje, że pozytywnie ocenia wolę łagodzenia obciążeń publicznoprawnych dla najmniejszych przedsiębiorców, gdyż w obecnej rzeczywistości są one zbyt duże, co generuje wiele negatywnych zjawisk na rynku pracy.

Jednak po zapoznaniu się z projektem ustawy z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw BCC zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia projektowanej regulacji.

Przede wszystkim należy wskazać, że  proponowane w Projekcie brzmienie art. 17a ust. 1 jednoznacznie wskazuje, że tzw. wakacje składkowe będą miały bardzo wąskie zastosowanie. Tymczasem, jeśli zwolnienie rzeczywiście ma być realną pomocą dla mikroprzedsiębiorców, to powinno obejmować co najmniej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną. Co więcej, należałoby rozważyć czy zwolnienie nie powinno objąć również należności opłacanych za pracowników zatrudnianych przez mikroprzedsiębiorców.

Zapoznaj się z pełną treścią opinii >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL