Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – GOSPODARKA: Pilnie zakończyć spór z Czechami

25.10.2021

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2021 r. z dziedziny: PRAWO GOSPODARCZE.

RYSZARD KALISZ
minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

W latach 1987–2007 wykonywał zawód adwokata. Ekspert w obradach „Okrągłego Stołu” (1989), zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współtwórca przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), Szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004-2005). Poseł na Sejm IV, VI i VII kadencji (2001-2015).

Tel. 601 884 411, e-mail: ryszard.kalisz@bcc.org.pl

REKOMENDACJE DLA RZĄDU

1. Należy jak najszybciej podjąć działania nakierowane na rozwiązanie sporu z Czechami dotyczącymi kopalni węgla brunatnego Turów, a co za tym idzie – powstrzymać dalsze naliczanie kar nałożonych przez TSUE. Kwota, którą Polska musi zapłacić w związku z tym konfliktem, przekroczyła już 10 mln euro. Sprawa jest jeszcze istotniejsza ze względu na stale pogarszające się relacje z UE.

2. Sprawę praworządności w Polsce należy potraktować priorytetowo, tym bardziej że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 07.10.2021 (sygn. K 3/21), który stanowi o wyższości prawa krajowego nad unijnym, coraz częściej podnoszone są głosy o odebraniu unijnych funduszy.

3. Wskazana jest zdecydowana reakcja rządu na ciągły wzrost cen energii, a co za tym idzie – wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną ze składowych wysokich cen są prawa do emisji CO2, co daje dodatkowy argument do przyśpieszenia procesu zielonej transformacji.

4. Należy zaprzestać łamania Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców, a co za tym idzie – natychmiastowo zacząć przestrzegać prawa człowieka, które swoje źródło czerpią w prawie natury, a dodatkowo uregulowane są m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU

Pozytywy:

1. Udogodnienia dla najbiedniejszych przedstawione w Polskim Ładzie w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku, wsparcie dla rodzin 2+4, PIT-0 dla pracujących emerytów, nieopodatkowana emerytura do kwoty 2500 złotych, zmiany na korzyść inwestorów i innowacji, wprowadzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, obciążenie pracodawcy odpowiedzialnością za „pracę na czarno”, ułatwienie sukcesji firm rodzinnych.

2. Dążenie do zlikwidowania luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami. Duże firmy mają być zobligowane do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni uzasadnić wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Ponadto, zatrudnieni będą mogli zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki

Zagrożenia:

1. Wysoka i utrwalająca się inflacja jest szczególnie dotkliwym ekonomicznie zagrożeniem zarówno dla rządu, jak i obywateli, ponieważ obciąża nie nominalne, a realne salda gotówkowe. Oświadczenia władz monetarnych, że obserwowana obecnie inflacja charakteryzuje się jedynie tymczasowym wzrostem, są nieprzekonujące, a jej poziom bliski prawie 5% powinien być traktowany jako szczególnie istotne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego państwa.

2. W związku z ryzykiem kolejnego lockdownu, spowodowanym rosnąca liczbą hospitalizacji z powodu SARS-CoV-2, rząd musi zadbać o umożliwienie ciągłego funkcjonowania działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców. Warta rozpatrzenia jest propozycja mniejszych obostrzeń dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, u których trwa okres podwyższonej odporności.

3. Polityka rządu objawiająca się działaniami Trybunału Konstytucyjnego może doprowadzić do utraty przez Polskę unijnych funduszy w tym Funduszu Odbudowy.

4. Obciążenia spowodowane Nowym Ładem nie będą możliwe do pokrycia w przypadku zamrożenia finansowania z UE.

5. Wprowadzenie braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i niewielkie zyski osób mało zarabiających w porównaniu z wysokimi stratami finansowymi 10% najlepiej zarabiających.

6. Zbyt wolny wzrost kwoty przeznaczanej na służbę zdrowia (7% PKB dopiero w 2027).

7. Wzrost cen energii, który znacznie zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – PRAWO GOSPODARCZE

Kontakt:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL