Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO: W inwestycjach kolejowych plany posypały się jak domek z kart

20.10.2021

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2021 r. z dziedziny: INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO.

DR ŁUKASZ BERNATOWICZ
minister infrastruktury

Dr nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i finansowaniem ich nabycia, fuzjami oraz przejęciem spółek. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z zakresu prawa spółek, prawa finansowego, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętych umów handlowych oraz prawa nieruchomości.

Tel. 502 066 619, e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl

REKOMENDACJE DLA RZĄDU

1. Brak środków z KPO! – propozycja działań zaradczych

2. Drastyczny wzrostu cen na budowach – konieczna walka z inflacją

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU W OBSZARZE INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO

Zagrożenie inwestycji infrastrukturalnych.

1. W inwestycjach kolejowych realizuje się czarny scenariusz. Zapowiadane wcześniej przez zarządzającą infrastrukturą spółkę PKP PLK plany ogłoszenia w tym roku co najmniej 60 przetargów na modernizację torów o wartości ponad 17 mld. zł posypały się jak domek z kart. Wszystko wskazuje na to, że skończy się na przetargach za 3 mld zł. Inwestycje kolejowe są uzależnione od środków unijnych a ze względu na skonfliktowanie rządu z Unią Europejską pieniądze pewnie prędko się nie pojawią, o ile w ogóle. Trzeba też pamiętać, że podobne problemy były również poprzedniej perspektywie unijnej – nie udało się zrealizować wszystkich planów. Sytuacje miały poprawić środki z KPO, które mogły być dostępna jeszcze w tym roku, ale już wiemy, że ich nie będzie. Natomiast program Feniks, następca programu Infrastruktura i Środowisko, jest dopiero na etapie ogólnego projektu. Część firm związanych z budowami kolejowymi nie ma już zamówień i od pewnego czasu zwalnia pracowników. W pierwszej kolejności są to dostawcy materiałów takich, jak podkłady kolejowe czy rozjazdy niezbędne do budowy i modernizacji torów. Coraz większe problemy mają też biura projektowe.

Oprócz problemów z finansowaniem nowych projektów część postępowań musi zostać przesunięta z powodu zmiany ustaw środowiskowych, które liberalizują przepisy pozwalające zaskarżyć przetargową dokumentację przyrodniczą.

To duże zagrożenie, bo w przypadku inwestycji kolejowych dla których decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane były w latach 2016-2020 odwołania złożone przez osoby prywatne i organizacje ekologiczne dotyczyły blisko jednej piątej przypadków. Obecnie ten odsetek będzie rósł. Problemem jest skokowy wzrost cen materiałów i kosztów pracy. Istnieje duże ryzyko, że w konsekwencji firmy budowlane będą musiały do kontraktów dopłacać.

2. Ogromny wzrost cen materiałów budowlanych powoduje znaczny wzrost kosztów wykonywania zamówień w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Drożejąca stal, beton, kruszywa, styropian, piasek etc., powoduje, że wykonanie umów na warunkach kosztorysów sprzed kilku czy kilkunastu miesięcy może okazać się niemożliwa. Istnieje ryzyko kaskadowej niewypłacalności wykonawców, od generalnego poprzez cały łańcuch podwykonawców, co skutkować będzie lawiną bankructw. Mieliśmy już taką sytuację w latach 2012-2015, i nauczeni tym doświadczeniem rząd powinien interweniować z wyprzedzeniem. W przeciwnym razie wykonanie wielu inwestycji infrastrukturalnych, zasilanych przez środki unijne, może okazać się niemożliwe, a dofinansowanie może przepaść.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na budowę 252 kilometrów dróg. Jak podano w komunikacie GDDKiA, do końca grudnia tego roku planowane jest jeszcze ogłoszenie przetargów na 11 odcinków dróg o łącznej długości ponad 100 km. GDDKiA planuje w 2022 roku ogłosić przetargi na budowę 252 km dróg. „W 2022 r. planujemy ogłoszenie przetargów na co najmniej 24 odcinki dróg o łącznej długości 252 km. Są to wstępne założenia. Po zapewnieniu finansowania będziemy mogli ogłosić postępowania przetargowe dla kolejnych inwestycji” – napisano w komunikacie GDDKiA.

Biorąc pod uwagę, że większa część środków na finansowanie tych inwestycji pochodzi z funduszy unijnych, należy liczyć się z tym, że powyższe założenia okażą się nieaktualne.

Opracowanie jest elementem Raportu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dot. IV kwartału. W najbliższych dniach będziemy prezentować poglądy poszczególnych ministrów związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz rekomendacje dla rządu na najbliższe miesiące.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO

Kontakt:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL