Raport – przedsiębiorcy o dialogu społecznym i rynku pracy

25.10.2023

W drugiej połowie września Departament Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC zapytał przedsiębiorców o opinię na ważne społecznie i gospodarczo tematy, przede wszystkim – o ocenę skuteczności dialogu społecznego w Polsce, a także o wybrane zagadanienia związane z rynkiem pracy.

Respondenci ocenili dialog społeczny w Polsce jako mało skuteczny (83%), jednocześnie wskazując na rząd jako stronę w największym stopniu odpowiedzialną za skuteczność dialogu (92%).

Jeśli chodzi o rynek pracy, większość respondentów uważa, że zmiany w Kodeksie pracy (równoległe zatrudnienie, większa ochrona pracowników przed zwolnieniem, elastyczna organizacja pracy) nie poprawią sytuacji na rynku pracy, na którym również prawie wszyscy ankietowani (97%) spodziewają się niedoboru pracowników w perspektywie najbliższych miesięcy i lat. Bardziej podzielone opinie dotyczą zabezpieczenia rynku pracy od strony prawnej – 56% respondentów oceniło je jako niewystarczające, podczas gdy 44% jest przeciwnego zdania.

Zdaniem Joanny Torbé-Jacko, ekspertki BCC ds. rynku pracy i ubezpieczeń społecznych: ” (…) wyniki badania pokazują w dużej części, że na rynku pracy nie ma równowagi. Wyniki badania są katastrofalne jeżeli chodzi o kwestię dialogu społecznego. Pokazują, że dialog ten w ostatnich latach nie istniał. Zasadniczo stroną wysłuchiwaną przez rządzących było głównie przedstawicielstwo pracowników, często akty prawne przyjmowane były z pominięciem właściwej procedury związanej z dialogiem społecznym. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest ocena dialogu społecznego, wskazanie kto jest odpowiedzialny za ten stan oraz niezadowolenie ze zmian w prawie. Zmiany te w głównej mierze zmierzały do polepszenia sytuacji pracowników na rynku pracy, ale przyniosły obowiązki administracyjne, którym zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sprostać.”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem >>

W razie dodatkowych pytań prosimy o konktakt z:

Elżbietą Glapiak, dyrektorem Departamentu Analiz i Inicjatyw Gospodarczych – elzbieta.glapiak@bcc.pl

Joanną Torbé-Jacko, ekspertką BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – joanna.torbe@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL