Raport ws. polityki imigracyjnej

13.11.2023

Ekspertka Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Joanna Torbé-Jacko opracowała raport  w sprawie polityki imigracyjnej, w którym przedstawiła diagnozę obecnej sytuacji, a także sformułowała rekomendacje niezbędnych kierunków działań.

Raport omawia kluczowe statystki, założenia polityki imigracyjnej i azylowej, odnosi się również do punktu zwrotnego dla UE i Polski, jakim był wybuch wojny w Ukrainie. Ponadto autorka skupiła się na scharakteryzowaniu polskiej polityki wobec imigrantów, a także sformułowała 10 postulatów na przyszłość w tym zakresie.

Zdaniem Joanny Torbé-Jacko „Przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców są rozchwiane, ale najważniejsze jest to, że brak jest spójnej wizji zarządzania napływającymi imigrantami. Dlatego absolutnym priorytetem dla polskiej polityki wewnętrznej powinien stać się postulat przyjęcia jednolitego i kompleksowego programu polityki migracyjnej i azylowej. Pomiędzy skrajnymi stanowiskami prezentowanymi w dyskusjach ideologicznych jest przestrzeń. W niej jest miejsce na rzeczową dyskusję, na równowagę, na kompromis i mądrą pomoc. Państwo, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, musi posiadać przemyślaną politykę imigracyjną i azylową”.

Według autorki raportu powinniśmy zrozumieć, że imigracja jest szansą na wypełnienie luk na rynku pracy i na wpłynięcie na trendy demograficzne. „Jeżeli nadal polityka imigracyjna będzie prowadzona w taki sposób, będzie to szansa stracona. Podstawowe założenie mówiące, że polityka migracyjna powinna być dostosowana do priorytetów rynku pracy dawno zostało zapomniane. Przykładem jest choćby błąd polegający na przyjęciu, że z uwagi na napływ uchodźców z Ukrainy, wypełnią oni samoistnie i naturalnie luki na rynku pracy. Nie wzięto przy tym pod uwagę, że główną grupą uchodźców są kobiety i dzieci, co spowodowało, że branże, w którym prace wykonują głównie mężczyźni, znalazły się w katastrofalnej sytuacji.” – stwierdziła ekspertka BCC.

Kluczowe wydaje się wdrożenie rozsądnej, przemyślanej polityki imigracyjnej, która będzie adekwatna do priorytetów rynku pracy i pozwoli na efektywne wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

„Obecnie na rynku pracy mamy do czynienie z luką ilościową i jakościową. Wg różnych badań już w 2025 r. może brakować ok. 1 mln pracowników i tendencja ta może się w kolejnych latach pogłębiać. Do tego mamy bardzo niski przyrost naturalny, a w zeszłym roku, po raz pierwszy od II wojny światowej, był ujemny. Na jednego emeryta przypada obecnie ok 2,2 osoby pracujące, a prognozy mówią o ok. 1,6 osoby. Są to wszystko złe wskaźniki, mogące mieć zdecydowanie negatywny wpływ na polską gospodarkę. (…) W tym kontekście, z punktu widzenia polskiej gospodarki, napływ cudzoziemców powinien być oceniany korzystnie, jako dodatkowa szansa w obliczu luk na rynku pracy i nieuchronnego procesu starzenia się społeczeństwa. Niestety, bez właściwej polityki migracyjnej, nie będziemy w stanie z tej szansy właściwie skorzystać, a nasz kraj będzie postrzegany wyłącznie jako przejściowy przystanek w drodze po lepszą przyszłość”– dodał Jacek Goliszewski, prezes BCC, we wstępie do wspomnianego raportu.

 

Pobierz raport >>

 

Kontakt ws. raportu:

 

Joanna Torbé-Jacko

ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel: 792 244 012 e-mail: joanna.torbe@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL