Rekomendacje ekspertów BCC dotyczące usprawnienia polskiego systemu emerytalnego

22.05.2023

Eksperci Business Centre Club opracowali rekomendacje dotyczące usprawnienia polskiego systemu emerytalnego. Reforma jest trudna, ale konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego osób w wieku emerytalnym, a także stabilności rynku pracy oraz finansów publicznych.

Eksperci BCC, w tym główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka twierdzą, że:

1. System emerytur pomostowych powinien być traktowany jako wygasający.

2. Wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. emerytur stażowych bez ograniczeń może prowadzić do nieracjonalnie nadmiernego obniżenia przeciętnego wieku emerytalnego, który w Polsce jest już niski – szczególnie w przypadku kobiet.

3. W Unii Europejskiej formalny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest taki sam we wszystkich krajach z wyjątkiem Polski i Rumunii. BCC rekomenduje zrównanie wieku kobiet i mężczyzn jako obowiązującej zasady.

4. Należy zlikwidować tzw. okres ochronny, wymuszający zatrudnienie przez 4 lata przed dojściem do formalnego wieku emerytalnego.

Link do pełnej treści rekomendacji >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL