Rusza kampania społeczna BCC pod patronatem KAS: Wspólna walka z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi

19.10.2021

Kampania społeczna „Wspólna walka z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi”:

– Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) objęła patronatem kampanię społeczną Business Centre Club (BCC) pt. „Wspólna walka z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi”;
– Kampania służy zwiększeniu świadomości konsumentów na temat nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

 

 

Dzięki współpracy między przedsiębiorcami, przedstawicielami rządu oraz służbami państwowymi, wielkość szarej strefy w Polsce systematycznie spada. W 2015 r. stanowiła 19% polskiego rynku papierosów, w 2018 r. spadła do 11,3%, natomiast w 2021 r. odnotowano najniższy w historii prowadzonych badań poziom 5,5% (wg Instytutu ALMARES).

– Walka z szarą strefą jest wspólnym celem Krajowej Administracji Skarbowej i legalnego biznesu. Ważną rolę w tym procesie odgrywa edukacja dlatego KAS patronuje kampanii społecznej BCC, która ma zwrócić uwagę na zagrożenia związane z kupowaniem papierosów niewiadomego pochodzenia. KAS we współpracy z innymi służbami zwalcza zarówno przemyt, jak i nielegalną produkcję wyrobów. Nasze działania skutecznie ograniczają ich udział w rynku. Kampanią chcemy też uświadamiać konsumentom, że ich wybory mają znaczenie nie tylko dla nich samych. Wybierając nielegalne produkty, wspierają zorganizowaną przestępczość – powiedziała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

 

Przyjęte w ostatnich latach rozwiązania, doprowadziły do rekordowo niskiego udziału szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych. Wyzwaniem jest utrzymanie tego trendu, jak i dalsza walka z nielegalnym procederem. Kluczem do tego jest zwiększanie świadomości konsumentów, że kupowanie wyrobów tytoniowych z nieznanego źródła stanowi nie tylko konflikt z prawem, ale jest działaniem wspierającym zorganizowane, niebezpieczne grupy przestępcze.

Celem kampanii jest przedstawienie przekazu obrazującego negatywne skutki dystrybucji i nabywania wyrobów tytoniowych dla całego społeczeństwa. Organizatorzy akcji przygotowali pakiet materiałów informacyjnych, m.in. ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe oraz spoty internetowe. W ramach kampanii zaprezentowane zostaną działania władz państwowych i biznesu w walce z szarą strefą w branży tytoniowej. Zostaną także zaprezentowane propozycje dalszego ograniczania popytu na nielegalne produkty.

Kampania ma objąć swoim zasięgiem województwa, w których udział nielegalnych wyrobów tytoniowych jest największy.

– To już druga edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej BCC pod patronatem Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki współpracy przedsiębiorców, instytucji państwa i podległych mu służb poziom szarej strefy wyrobów tytoniowych w Polsce systematycznie spada. Chcemy zrobić kolejny krok w kierunku budowania świadomości społecznej nt. handlu i kupowania nielegalnych wyrobów tytoniowych. Pokazywać, jakie są tego konsekwencje dla jednostek, całego społeczeństwa i budżetu. Wspaniale, że wspiera nas w tym Krajowa Administracja Skarbowa – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Ostatnie sukcesy w walce z tytoniową szarą strefą to efekt działań regulacyjnych uszczelniających rynek, racjonalnej polityki akcyzowej oraz ogromnego wysiłku służb państwowych. Działania te mają bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie obecności nielegalnych wyrobów w Polsce.

Rusza kampania BCC pod patronatem KAS

Kontakt do eksperta:

Michał Borowski
minister podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
ekspert BCC ds. walki z szarą strefą
tel. 795 197 912
e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL