Stanowisko ZP BCC w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

20.07.2023

Trwają konsultacje dotyczących projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Związek Pracodawców BCC (ZP BCC) przesłał do Sejmu swoje uwagi i propozycje nowelizacji, których celem jest faktyczna likwidacja zbędnych barier.

 ZP BCC proponuje poprawki do ustaw: Prawo farmaceutyczne, Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Mamy nadzieję, że te propozycje będą pomocne w dalszych pracach nad ustawą  i przyczynią się do ograniczenia biurokracji i poprawy warunków prowadzenia działalności przez przemysł farmaceutyczny w Polsce. – podkreśla Łukasz Bernatowicz, Prezes ZP BCC.

Związek Pracodawców postuluje między innymi o przywrócenie przepisu art. 52 ust. 3 pkt 6, potwierdzającego, że udostępnianie i przekazywanie Charakterystyki Produktu Leczniczego nie stanowi reklamy a także podkreśla, że termin 30 dni na przekazanie przez podmiot odpowiedzialny – dokumentacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania jakościowego – jest w praktyce nierealny.

W opracowanym stanowisku ZP BCC zwraca między innymi uwagę, że przepis art. 108a ust. 2 PF jest niezgodny z przepisami Konstytucji. W projekcie ustawy taktującym o prawie farmaceutycznym powinna zostać przewidziana zmiana art. 58 ust. 3 PF, który reguluje wysokość kwoty, do wartości której możliwe jest dawanie lub przyjmowanie przedmiotów związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy. Proponowana zmiana w konsekwencji, wpłynęłaby pozytywnie na spójność regulacji z aktualnym porządkiem prawnym.

Przeczytaj opinię ZP BCC >>

Komunikat prasowy >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL