Stanowisko BCC ws. projektu ustawy o układach zbiorowych pracy

07.08.2023

31 lipca Związek Pracodawców BCC przedstawił swoje stanowisko ws. projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i innych porozumieniach zbiorowych, uznając, że co do zasady wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom partnerów społecznych w zakresie uelastycznienia procesów negocjacji układów zbiorowych pracy.

W ocenie ZP BCC projektodawca nie przedstawił jednak argumentów, które przemawiałyby za brakiem możliwości zawierania układów zbiorowych pracy na czas nie określony, co stanowi niezrozumiałą ingerencję w tzw. wolność układową.

Dodatkowo w projekcie ustawy nie dookreślono jaki jest status prawny Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy, ani finansowania tej działalności ze środków publicznych. ZP BCC sugeruje, aby rozważyć powierzenie prowadzenia takiej ewidencji Radzie Dialogu Społecznego, która powinna być organem włączonym w krwioobieg procesów negocjowania układów zbiorowych pracy oraz wsparciem dla partnerów społecznych w tym zakresie.

Treść stanowiska >>

Kontakt do ekspertów:

Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. rynku pracy i dialogu społecznego, minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Rady Dialogu Społecznego, zbigniew.zurek@bcc.pl

Artur Rycak, ekspert BCC ds. sporów sądowych, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, compliance, doradztwa w relacjach pracodawca a związki zawodowe, członek Zespołu Prawa Pracy RDS, artur.rycak@bcc.org.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL