Uwagi do Projektu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej

08.07.2024

Eksperci BCC przedstawili uwagi do Projektu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej, nr wykazu UD72 (dalej: Projekt). Uwagi dotyczą podatku od nieruchomości.

W ocenie BCC istotne jest zachowanie – deklarowanego wielokrotnie przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów – status quo w zakresie ciężaru podatkowego dotykającego podatników. Niestety projekt w obecnym kształcie nie spełnia niestety w sposób dostateczny powyższego warunku.

Zawiera on bowiem szereg luk i niedoskonałości, które mogą stać się źródłem kontrowersji i sporów podatników z samorządami – wskazać w tej kwestii można m.in. na brak jasnej granicy pomiędzy pojęciem budynku i budowli.

Ponadto, Projekt w rzeczywistości poszerza też zakres opodatkowania – dla wielu branż w sposób niezwykle daleki. Takie zmiany jak wprowadzenie pojęcia „wykonania z użyciem wyrobów budowlanych”, wprowadzenie jako budowli różnego rodzaju sieci, wprowadzenie pojęcia całości techniczno-użytkowej czy pominięcie kategorii obiektów małej architektury spowodują objęcie podatkiem od nieruchomości wielu obiektów, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu.

Przeczytaj całość >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL