Praktyczna wiedza
21.06.2017

W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone reformą organów skarbowych od 1 marca 2017 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu. Gospodarzem był II Urząd Skarbowy w Radomiu, a organizatorem Loża Radomska reprezentowana przez kanclerza Jerzego Kowala i sekretarz Annę Słopiecką, we współpracy z Izbą Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej reprezentowaną przez prezesa Łukasza Białczaka oraz dyrektor Urszulę Miśkiewicz. Urzędy Skarbowe w regionie radomskim reprezentowali: Bożena Rusinowska – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Anna Miller – zastępca naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Barbara Ćwil – naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, Barbara Kalbarczyk – naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Małgorzata Rybak – zastępca naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Okazją do spotkania było podsumowanie XV edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Naczelnicy Urzędów Skarbowych otrzymali dyplomy od Loży Radomskiej BCC i Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Laureatami zostali: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, Urząd Skarbowy w Zwoleniu.

Bożena Rusinowska przekazała uczestnikom informacje dotyczące organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, której celem nadrzędnym jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Nowy system połączył w sobie administrację podatkową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną. Pani Naczelnik mówiła przedsiębiorcom jak mogą poruszać się w nowym systemie podatkowym i wskazała miejsca, które będą istotne przy załatwianiu najważniejszych spraw związanych z rozliczeniami podatkowymi. Anna Miller przedstawiła zadania Urzędu Skarbowego i Urzędu Celno-Skarbowego w KAS i informacje z zakresu wykreślania przedsiębiorców z rejestru podatników podatku od towarów i usług.

Przedstawiciele radomskiego biznesu zgodnie uznali, że spotkania z przedstawicielami Administracji Skarbowej są bardzo wartościowe pod kątem praktycznej wiedzy, dyskusji merytorycznych związanych z wzajemną wymianą doświadczeń oraz organizacją współpracy w relacji urzędnik – przedsiębiorca. Są też znakomitą okazją do poznania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, sprzyjają budowaniu dobrych relacji pomiędzy urzędnikami i podatnikami.

Anna Słopiecka
Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Radomskiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL