Praktyczne rozwiązania w nieruchomościach komercyjnych

02.03.2017
W Focus Hotel Premium Gdańsk odbyło się kolejne seminarium pakietowe z firmą doradczą EY.

Wspólnie organizowane spotkania są wynikiem współpracy z Ernst&Young, służyć mają przekazaniu zrzeszonym w Loży Gdańskiej BCC przedsiębiorcom dostępu do praktycznych rozwiązań z zakresu aktualnych trendów. Celem ostatniego spotkania było zapoznanie członków Klubu z rynkiem nieruchomości komercyjnych, a także przedstawienie działających na nim mechanizmów oraz możliwości inwestowania, włącznie z zagadnieniami prawno-podatkowymi. Seminarium poprowadzili eksperci EY: Paweł Nowakowski – starszy menedżer w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, Piotr Woźniak – menedżer w Kancelarii EY Law oraz Daniel Banach – menedżer w Dziale Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego EY.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia w aktualną sytuację na rynku nieruchomości, dokonanego przez Pawła Nowakowskiego, który zaprezentował obecne trendy. Następnie przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące form i sposobów inwestowania w realiach obecnego rynku nieruchomości, a także wpływające na niego zmiany prawne (zaprezentowane przez Daniela Banacha i Piotra Woźniaka). Zgromadzeni dowiedzieli się o wysokości łącznej wartości transakcji na polskim rynku, która wyniosła ponad 4,6 mld EUR na koniec roku 2016, a także o fakcie, że rynek inwestycyjny nieruchomości w Polsce rośnie nieprzerwanie od minionych 13 lat w średnim tempie 13%.

Prowadzący zwrócili również uwagę, iż w obecnej sytuacji brakuje wehikułów umożliwiających inwestowanie w nieruchomości komercyjne, czego przykładem jest fakt, że udział rodzimego kapitału wynosi jedynie 2%. Przybliżone zostały kwestie dotyczące odpowiedzialności w poszczególnych sytuacjach inwestycyjnych oraz zmiany prawno-podatkowe dotyczące rynku, jakie dokonały się w roku 2016. W drugiej części spotkania prowadzący wprowadzili członków LG BCC w tematykę nowych form inwestowania w nieruchomości komercyjne, z wyszczególnieniem REIT (Real Estate Investment Trust) – odmiany funduszu inwestycyjnego o specjalnym statusie podatkowym oraz crowdfundingu – prężnie rozwijającego się obecnie finansowania społecznościowego.

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL