Przeciw karze i nieskuteczności

09.04.2018

Firma członkowska została poinformowana o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezachowaniem terminu na złożenie sprawozdania, o którym mowa w  ustawie prawo energetyczne. Wskazano, że przedsiębiorca jest objęty obowiązkiem sprawozdawczym. Wezwano go do złożenia wyjaśnień w tej sprawie, jednocześnie nakładając niewspółmierną, według firmy, karę pieniężną. Firma się z taką decyzją nie zgodziła. Zwróciła się do ekspertów prawnych BCC z prośbą o pomoc.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL