Finał 18. Edycji USPP w Radomiu

10.03.2021

Przedstawiciele Loży Radomskiej BCC spotkali się z Naczelnikami Urzędów Skarbowych w Radomiu w ramach rozstrzygniętej 18. Edycji Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który organizuje Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W tym roku wyróżniono 64 urzędy, w tym 3 z Radomia.

Spotkania odbyły się w siedzibach Laureatów Konkursu, którymi zostali:

• Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

• Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

• Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Kanclerz Loży Radomskiej BCC – Izabela Seweryn i Sekretarz Loży Radomskiej BCC Anna Słopiecka – złożyły oficjalne Gratulacje i wyróżnienia pani Barbarze Kalbarczyk – Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, pani Bożenie Rusinowskiej – Dyrektor Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, pani Dorocie Kwas – Dyrektor Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

 

Respondentom zadano szereg pytań dotyczących różnych aspektów kontaktu z urzędami skarbowymi, m.in. dostępnej infrastruktury, poziomu obsługi, częstotliwości kontaktów czy języka, jakim urzędnicy porozumiewają się z kontaktującymi się z nimi osobami. Odpowiedzi na te pytania zostały podzielone na bloki tematyczne, pozwalające na przeanalizowanie wielu elementów składających się na wizerunek urzędów skarbowych i budowanych przez nich relacji z perspektywy przedsiębiorcy.

Wnioski z ankiety:

● klienci często kontaktują się z obsługującymi je urzędami;

● urzędy częściej kontaktują się z klientami;

● urzędy częściej odwiedzają klientów w sprawach dot. kontroli, informacje przekazują generalnie mailem i telefonicznie;

● klienci mają odpowiednie warunki do rozmowy;

● klienci często czekają na umówione spotkanie;

● szybkość załatwiania sprawy klienta jest zależna od kanału kontaktu;

● czasami urzędy odpisują na maile z opóźnieniem;

● urzędnicy są uprzejmi podczas spotkań;

● urzędnicy są kompetentni.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 66 urzędów. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwach: śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL