Siłą argumenty – BCC kontra urząd

04.03.2014

Wiele lat temu firma członkowska BCC nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest na niej usytułowany budynek o charakterze biurowym i magazynowym.

W związku z tym, że firma ponosi corocznie ogromne koszty związane z opłatami za użytkowanie wieczyste, złożono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta wniosek o przekształcenie przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Niestety, postępowanie administracyjne zostało przez urząd zawieszone; argument – konieczność wydania decyzji związanej ze stosowaniem przepisów o pomocy publicznej oraz zgodności tejże pomocy z wymogami wspólnego rynku.

Firma zadała nam pytania:
– Czy w związku z tak przedstawionym stanem faktycznym możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
– Czy miasto miało prawo zawiesić postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na przepis prawa odsyłający do instytucji „pomocy publicznej”?
– Jakie czynności może podjąć firma, w celu wyegzekwowanie od miasta wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ?
W ramach Polisy Bezpieczeństwa, którą objęci są wszyscy członkowie BCC, nasi eksperci udzielili firmie koniecznej, specjalistycznej pomocy prawnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL