Spotkanie Członków Loży Gdańskiej BCC z prezesem i założycielem BCC Markiem Goliszewskim

16.02.2021

Tematem spotkania, które odbyło się 11 lutego br. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, były „Konsultacje działań podejmowanych przez BCC na rzecz Członków w roku 2021”. W spotkaniu z prezesem Markiem Goliszewskim wzięli udział członkowie Loży Gdańskiej Business Centre Club.

W pierwszej części spotkania prezes BCC Marek Goliszewski omówił działania podejmowane przez BCC w ramach wsparcia firm członkowskich w czasie pandemii. Gość spotkania wymienił liczne interwencje skierowane na pomoc indywidualną lub przewidzianą dla całych gałęzi biznesu. Wśród nich prezes Klubu wymienił regularne webinaria szkoleniowe na temat „tarcz antykryzysowych”, spotkanie  z Prezydentem Andrzejem Dudą w celu omówienia zagrożeń dla przedsiębiorców pojawiających się w zapisach ustaw czy też spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem na temat odmrażania polskiej gospodarki, w tym branży hotelowej i gastronomicznej jako priorytetowych. Prezes Goliszewski podkreślał swoje zadowolenie z solidarnej postawy członków BCC, a także zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kolejnych tematów wymagających interwencji.

Po wprowadzeniu głos zabrali członkowie Loży Gdańskiej. Prezes Farm Frites Adam Klasa poruszył tematy występujących lokalnie szans dla rozwoju regionu i zagrożeń wynikających z pandemii. Andrzej Denz, prezes firmy Damen mówił o konieczności przyspieszenia szczepień dla przedsiębiorców jako filaru polskiej gospodarki oraz pracowników fizycznych zmuszonych do kontaktu ze współpracownikami. Podniesiono również kwestię nieuczciwych praktyk opiniotwórczych portali internetowych działających na niekorzyść pracodawców i sposobów postępowania w styczności z nimi.

W dalszej części spotkania prezes BCC Marek Goliszewski wspomniał o zbliżającym się terminie Finału Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zarówno jego regionalnej edycji zorganizowanej przez Lożę Gdańską BCC, jak uroczystości wręczenia wyróżnień w Warszawie. Podkreślił tu wkład Kanclerza i Dyrektor Loży Gdańskiej w organizację konkursu.

Prezes Klubu gorąco zachęcał do udziału w autorskim projekcie Dyrektor Łoży Gdańskiej Katarzyny Dobrzynieckiej, mającym na celu nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy członkami Loży Gdańskiej za pośrednictwem spotkań „jeden na jeden” w formie online. Marek Goliszewski zaznaczył tu często zaskakująco duży impakt tego typu spotkań na efekty współpracy między przedsiębiorcami.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL