Spotkanie Loży Gdańskiej BCC

12.02.2021

12 lutego 2021 r. w siedzibie Loży Gdańskiej Business Centre Club, w formie hybrydowej, odbyło się uroczyste regionalne podsumowanie Finału XVIII edycji Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Krajową Administracją Skarbową.

Wśród najwyżej ocenionych urzędów skarbowych i uznanych przez pomorskich przedsiębiorców za najbardziej przyjazne znalazły się:
▪ Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim oraz Naczelnik Urzędu Małgorzata Resmerowska
▪ Urząd Skarbowy w Chojnicach oraz Naczelnik Urzędu Maria Lipińska
▪ Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku oraz Naczelnik Urzędu Bohdan Kaczmaryk
▪ Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku oraz Naczelnik Urzędu Krzysztof Zdunek.

Podczas podsumowania konkursu laureaci odebrali gratulacje od Kanclerza Loży Gdańskiej BCC Macieja Dobrzynieckiego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Tomasza Słaboszowskiego, Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Dariusza Aniećko oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonny. Partnerem regionalnym konkursu ze strony przedsiębiorców był Starogardzki Klub Biznesu reprezentowany przez Prezes Barbarę Stanuch.

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem działającym w oparciu o porozumienie podpisane przez Prezesa BCC Marka Goliszewskiego z Wiceministrem Finansów oraz Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej w 2002 r. Ideą konkursu jest wyłonienie przez przedsiębiorców i wyróżnienie najlepiej funkcjonujących urzędów skarbowych, a także pracowników tych placówek, jak również tworzenie i promowanie przyjaznej atmosfery współpracy między urzędami skarbowymi, a przedsiębiorcami. XVIII edycja Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” została przeprowadzona przy użyciu metody CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interwiev).

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL