Spotkanie Loży Radomskiej BCC z dr. Leszkiem Mellibrudą

03.11.2021

28 października 2021 r. Business Centre Club Loża Radomska spotkała się z uznanym psychologiem społecznym i biznesu dr. Leszkiem Mellibrudą.

Spotkanie otworzyła Izabela Seweryn, kanclerz Loży Radomskiej BCC, która przedstawiła główne informacje o najważniejszych sprawach związanych z bieżącą działalnością BCC, w tym Loży Radomskiej BCC. Po niej Anna Słopiecka Sekretarz Loży Radomskiej BCC omówiła agendę spotkania, zapowiadając wystąpienie dr Leszka Mellibrudy, gościa specjalnego spotkania.

 

Podczas prelekcji pt. MENTALNE I ZACHOWANIOWE ATAWIZMY W ŻYCIU I PRACY przedstawiciele firm członkowskich oraz zaproszeni goście, uzyskali unikatową wiedzę i objaśnienie zagadnień tj.
– jak setki tysięcy lat naszej biologicznej przeszłości wpłynęły na nasz mózg i zachowania?
– co nam zostało w biologii z tamtych lat?
– jak działa nasz Gadzi mózg?
– czym jest atawistyczny Trójkąt Dramatyczny w relacjach między ludźmi?
– na czym polega Efekt Koczkodana – gdy ludzie zamiast myśleć głównie dyskutują?

Podczas części networkingowej spotkania uczestnicy podjęli ożywione dyskusje z dr. Leszkiem Mellibrudą dotyczące zaprezentowanej tematyki.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich BCC oraz zaproszeni goście, w tym reprezentanci organizacji współpracujących z Lożą Radomską, tj. Studenckie Forum BCC Region Radom oraz American Corner Radom.

Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy członkowskiej BCC – w Beef Steakhouse (made in Karo) w Radomiu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL