Spotkanie Wigilijne Loży Gdańskiej BCC

29.12.2020

15 grudnia 2020 r., w formie hybrydowej, odbyło się tradycyjne Spotkanie Wigilijne Loży Gdańskiej BCC. Jak co roku, z członkami Loży Gdańskiej BCC spotkali się Biskup Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W wydarzeniu transmitowanym za pośrednictwem aplikacji internetowej Microsoft Teams licznie uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich Loży Gdańskiej BCC.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Członkostwa Honorowego Business Centre Club nowo wybranemu Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotrowi Stepnowskiemu. Następnie Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Biskup Zbigniew Zieliński przekazali Członkom Loży Gdańskiej BCC życzenia zdrowia, wytrwałości i dążenia do osiągnięcia założonych sobie celów. Życzenia na wyjątkowo trudny okres powinny sprzyjać jednak głębokim refleksjom, o czym wspomniał Biskup Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński.

 

Wystąpienie Kanclerza Loży Gdańskiej BCC Macieja Dobrzynieckiego, który podsumował działalność loży w mijającym roku oraz podziękował Członkom Loży Gdańskiej BCC za zaangażowanie i wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe przeprowadzenie szeregu akcji pomocowych zainicjowanych przez lożę, zakończyło oficjalną część spotkania. Następnie w imieniu Członków Loży Gdańskiej BCC głos zabrał Wiceprezes Zarządu Saur Neptun Gdańsk S.A. Jacek Kieloch.

Spotkanie Wigilijne Loży Gdańskiej BCC uświetnił koncert kolęd wykonanych przez kwartet absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po wspólnej rozmowie i składaniu życzeń przez przedstawicieli firm członkowskich Loży Gdańskiej BCC w wirtualnej przestrzeni spotkanie zakończono.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL