Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zakazu wwozu towarów rolnych z Ukrainy na teren Polski

25.04.2023

Rada Przedsiębiorczości zdecydowanie negatywnie oceniła rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 roku, wprowadzającym zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych, a jej stanowczy sprzeciw dotyczy nie tylko przyjętych rozwiązań, ale również trybu ich wprowadzania.

Wdrażanie tak istotnych dla sektora rolno-spożywczego przepisów w trybie natychmiastowym powiela najgorsze praktyki legislacyjne i – w opinii Rady Przedsiębiorczości – bardziej przyczyni się do pogłębienia chaosu na rynku, niż do jego uporządkowania.

W stanowisku zwrócono ponadto uwagę na wielowymiarowe, wykraczające poza sferę gospodarki, negatywne konsekwencje. Działania rządu bowiem nie tylko uderzają bezpośrednio w interesy polskich przedsiębiorców z branży produktów rolnych, ale mogą wywołać poważne konsekwencje na arenie międzynarodowej.

Pełna treść stanowiska >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL