Stop nagonce

04.10.2014

Członek BCC zajmuje się sprzedażą bezpośrednią i promocją rozwiązań służących zdrowiu. Oferuje m.in. urządzenia dostępne dla każdego, o parametrach profesjonalnego sprzętu medycznego używanego w szpitalach i placówkach medycznych. Kieruje się dobrem klienta i etyką biznesową. Mimo to firma stała się ofiarą nagonki na sektor sprzedaży bezpośredniej. Wydaje się, że UOKiK wypowiedział wojnę całej branży, a nie tylko firmom postępującym nierzetelnie. Protestujemy przeciwko tej praktyce, bo doprowadzi do zawieszenia działalności gospodarczej przez uczciwych przedsiębiorców. BCC w specjalnym stanowisku dobitnie wskazuje, że nie na takim postępowaniu polega ochrona konkurencji.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL