Strajk a straty

14.04.2015

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robót górniczych: drążeniu wyrobisk korytarzowych zużyciem materiałów wybuchowych i własnego sprzętu. W wyniku wyboru jej oferty w przetargu nieograniczonym zawarła z klientem umowę, której przedmiotem były m.in. roboty związane z obsługą, konserwacją, wydłużaniem i czyszczeniem tras przenośników taśmowych. W umowie przewidziano, że strony mogą być zwolnione od obowiązków wynikających z umowy w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. Uznano za nią nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i którym strony nie będą mogły zapobiec, przy zastosowaniu należy tej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych.

 

W trakcie  obowiązywania  umowy u klienta wybuchł strajk, który uniemożliwił firmie wykonanie robót wskazanych w umowie – nie osiągnęła ona przychodów,  ponosząc  z tego  tytułu  poważną stratę finansową.
Czy  takie  uniemożliwienie  przez klienta  wykonywania  spółce  zobowiązań określonych w umowie w związku z wystąpieniem  strajku,  a w konsekwencji  poniesienie  straty  finansowej nie  rodzi  odpowiedzialności  odszkodowawczej klienta wobec spółki, w tym w szczególności w zakresie utraconych przez spółkę korzyści? Czy w związku z zaistniałą sytuacją spółka może liczyć na  jakąkolwiek  rekompensatę  lub  odszkodowanie? Czy warto podjąć kroki prawne w celu skutecznego dochodzenia  roszczenia  odszkodowawczego  od klienta? A może raczej starać się podpisać ugodę z klientem? Eksperci prawni BCC niezwłocznie zajęli się sprawą i przekazali firmie naszą opinię.

Dla kogo pomoc publiczna.

Wielu członków zadawało nam ostatnio pytanie dotyczące przepisów umożliwiających ubieganie się o pomoc publiczną przez firmy, które notują duży spadek dochodów ze względu na problemy ich dotychczasowych odbiorców. Chodzi głównie o duży spadek sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim spowodowany dewaluacją tamtejszych walut w stosunku do złotówki.
Wyjaśnienie naszych ekspertów z Kancelarii Prawnej Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.  na: Eksperci BCC

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL