Interwencja u Ministra Infrastruktury

10.01.2019

Firma członkowska jest od wielu lat właścicielem nieruchomości, na której posadowiona jest stacja transformatorowa zasilająca część pobliskiej miejscowości w energię elektryczną. Do tej pory firma nie otrzymywała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Czy może dochodzić od właściciela transformatora odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki za trzy lata wstecz. Eksperci BCC udzielili firmie członkowskiej szybkiej i szczegółowej pomocy.

Na jesieni ubiegłego roku drastycznie zostały ograniczone dostawy polskich produktów do odbiorców z Ukrainy. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak zezwoleń przewozowych dla transportu ukraińskiego – większość dostaw na Ukrainę jest realizowana na bazie FCA, co powoduje, że transport leży po stronie ukraińskich kontrahentów. Wynika to zarówno z przyczyn kosztowych, ale także z przyczyn administracyjno-celnych. Brak ciągłości dostaw uderza w polskich producentów i prowadzi do strat, łącznie z niebezpieczeństwem całkowitej utraty rynku. Wystąpiliśmy z pilną interwencją do Ministra Infrastruktury, a by odwrócić niekorzystną sytuację.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL