W Loży Gdańskiej o nowych projektach KAS

03.12.2021

25 listopada 2021 r. Loża Gdańska BCC gościła na 11. piętrze biurowca Argon, należącego do kompleksu biurowego Alchemia w Gdańsku. W tym niezwykłym miejscu, z malowniczym widokiem na Trójmiasto, odbyło się spotkanie członków Loży z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej.

Naszymi gośćmi byli: pani Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku – Barbara Bętkowska-Cela oraz
pan Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów ‒ Artur Gostomski.
Spotkanie – ze względu na formę hybrydową – cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Pani Dyrektor Bętkowska-Cela, reprezentująca Pomorski KAS od niedawna, przedstawiła prezentację na temat nowych projektów Krajowej Administracji Skarbowej, mających na celu ułatwienie współpracy pomiędzy Instytucją Skarbową a przedsiębiorcami i podatnikami. Szczegółowo omówiła projekty związane z funkcjonowaniem e-Urzędu Skarbowego, e-Obsługi PIT, projekt Auto Zwrot, a także systemy CRM, EUREKA, COKP2, Ulgę Językową – wspólną inicjatywę Ministerstwa Finansów i KAS, mającą na celu łatwiejszy odbiór przez petentów, a także program „Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym”, który ma umożliwić załatwienie większości spraw urzędowych w konkretnym terminie u konkretnej osoby zaznajomionej z tematem danego podmiotu gospodarczego.

Prezentacja pana Dyrektora Artura Gostomskiego skupiona była natomiast na programie pilotażowym dla Przedsiębiorców pod nazwą „Program Współdziałania”. Jest to nowa inicjatywa, mająca na celu nawiązanie partnerskiej relacji pomiędzy dużymi podmiotami a Krajową Administracją Skarbową, ułatwiająca prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych. W ramach tego programu KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę, dopasowaną do danego podatnika, a także dostosuje do niego rodzaj monitoringu i nadzoru, aby wesprzeć go w utrzymywaniu wdrożonych środków
i procesów wewnętrznych, dotyczących m.in. kwestii podatkowych. Dyrektor Gostomski przedstawił jego podstawowe zasady: wspólny cel, trzy filary współpracy, odformalizowany charakter współpracy, dobrowolność oraz zgodę na brak zgody. Szczegółowo przedstawił warunki przyjęcia do Programu, a także proces współpracy i korzyści z niej wynikające. Poinformował, że do programu pilotażowego przystąpiło 19 przedsiębiorstw z terenu całego kraju. Po zakończeniu pilotażu nastąpi etap weryfikacji skuteczności programu, a następnie – w przypadku pozytywnych wyników – jego rozszerzenie i kontynuacja.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na pytana ze strony uczestników spotkania. Dotyczyły one m.in. zwrotu VAT, stosowania odpowiedzialności zbiorowej, a także możliwości przystąpienia do Programu Współdziałania, szczegółowych wytycznych, jakie należy spełnić, oraz konsekwencji, jakie może nieść dla podatnika przystąpienie do tego programu.
Nasi goście bardzo wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie wątpliwości i zachęcili do kontaktu bezpośredniego w przypadku chęci rozwinięcia poruszanych kwestii, co spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL