W Muzeum II Wojny Światowej


16.05.2017

Zwiedzaniu Muzeum II Wojny Światowej poświęcone było kolejne spotkanie członków Loży Gdańskiej Business Centre Club.

Podczas zwiedzania muzeum z przewodnikami, uczestnicy mogli zapoznać się z misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jaką jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jest to zadanie ciągle aktualne, ponieważ pomimo upływu ponad 70 lat od wybuchu II wojny światowej, nie ma w Europie muzeum, które w sposób całościowy ukazywałoby przebieg i charakter tego konfliktu

Licznie zebrani przedsiębiorcy mieli okazję poznać cel jaki przyświecał twórcom muzeum, a jest nim zaprezentowanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej został położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowi tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Celem takiego ujęcia tematu jest oddanie wyjątkowości doświadczenia II wojny światowej, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.

Niewątpliwie, zgromadzone eksponaty, nowoczesna forma prezentacji jak i innowacyjne, globalne podejście do tematu, wywarły ogromne wrażenie na zebranych przedsiębiorcach, co podkreślali bez wyjątku po blisko trzy godzinnym zwiedzaniu. Historie przytaczane przez przewodników z pewnością w części były dobrze znane zwiedzającym, ale wiele z nich zostało zaprezentowanych w innym świetle, co skłoniło do przemyśleń oraz refleksji.

W podróży do czasów II wojny światowej, członkom Loży Gdańskiej BCC towarzyszyli zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Regionu.

Katarzyna Dobrzyniecka
Przedsiębiorcy w Muzeum II Wojny Światowej, fot. archiwum

Przedsiębiorcy w Muzeum II Wojny Światowej, fot. archiwum

Przedsiębiorcy w Muzeum II Wojny Światowej, fot. archiwum

Przedsiębiorcy w Muzeum II Wojny Światowej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL