Wartość rynkową prawa własności gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste

13.02.2018

Firma członkowska podpisała umowę z miastem w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie własności budynków oraz ustanowienie służebności gruntowych. Określono również  wartość rynkową prawa własności gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste oraz roczną opłatę z tego tytułu. W jaki sposób firma powinna ustalić wartość otrzymanego prawa wieczystego użytkowania gruntu? Jak ustalić wartość tego prawa w księgach rachunkowych? Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych wartość otrzymanego prawa wieczystego użytkowania gruntu jest przychodem dla firmy? Na te i inne szczegółowe pytania udzieliliśmy specjalistycznej porady prawnej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL