Webinar Loży Gdańskiej „Brand Activism”

11.12.2020

Webinar Loży Gdańskiej BCC „Brand Activism – szansa na budowanie silnych relacji z klientami? O markach społecznie zaangażowanych” Loża Gdańska BCC w partnerstwie z firmą członkowską Loży Gdańskiej BCC, PwC Oddział Gdańsk, zorganizowała dnia 9 grudnia 2020 r. wirtualne spotkanie poświęcone tematyce aktywizmu marek i przedsiębiorstw w aspekcie szansy na budowanie wartości oraz silnych relacji z klientami.

Prelegentka spotkania – Marta Marczak, dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC – pracując od ponad 15 lat jako strateg marketingowy, pełniąc funkcję lidera w obszarze strategii marki, analizując zmieniające się zjawiska kulturowe oraz potrzeby konsumentów, wspiera budowanie silnych, angażujących marek. Swoje wystąpienie, ekspertka, rozpoczęła od przybliżenia uczestnikom spotkania pojęcia powstałego w amerykańskiej armii, określającego specyfikę sytuacji podczas wojny i szybko zaadoptowanego na gruncie biznesowym – VUCA. Rzeczywistość VUCA Times opisana jest przez przymiotniki: volatility – zmienność (rosnąca dynamika zmian, pojawianie się ważnych zjawisk, które są poza naszą kontrolą), uncertainty – niepewność (nieprzewidywalność przyszłości, wysokie prawdopodobieństwo zupełnie nowych zdarzeń), complexity – złożoność (brak jasnych związków przyczynowo skutkowych, przenikanie się różnych sfer życia) i ambiguity – niejednoznaczność). Na pytanie, czy w takim świecie, można jeszcze planować strategicznie, budować biznes i marki, odpowiedź pozostaje pozytywna. Świat VUCA wymaga jednak zwracania uwagi na otaczające nas zmiany oraz kompetencje menedżerskie w obszarze zarządzania zmianą. Bob Johansen, z Institute for the Future, zaproponował, by menedżerowie w odpowiedzi na sytuację VUCA zdobyli niezbędny zestaw umiejętności: vision – wizja, understanding – zrozumienie, clarity – jasność oraz agility – zwinność, co też nazwał reakcją VUCA Prime. W odniesieniu do trwającej pandemii prelegentka podkreśliła, że ten tzw. „portal zmiany” może stanowić zarówno katastrofę, jak też szansę – co zależy od nas samych. W związku z widoczną przebudową świata, w społeczeństwie-konsumentach budzi się niezgoda na status quo, dochodzi do starcia różnych wizji. Podczas tego momentu zwrotnego, jak podkreśliła ekspertka, widać wyraźnie, że dotychczasowe modele już nie działają.

Zadając sobie pytanie, po co w takim razie dzisiaj społeczeństwu potrzebne są marki, Dyrektor Marczak wskazała, że nadszedł czas na marki, które pełnić będą rolę moderatora i katalizatora ważnych społecznie zmian – na marki świadome (responsible&responsive). Rola marek na przestrzeni ostatnich lat zmienia się z marki – jako gwarancji jakości, sposobu różnicowania produktu, jako narzędzia wywoływania emocji, jako manifestu wartości, kreatora doświadczeń, obecnie przyjmując rolę kreatora ważnej społecznej zmiany, odpowiedzialnej za budowanie lepszej rzeczywistości. Marka przechodzi od pojęcia storytelling, poprzez storydoing, do storygiving. Co istotne również stare marki – pozwalają nam coś robić, są etycznie neutralne, są twarde i sztywne oraz służą osiąganiu wzrostu i skali. Nowe marki są z kolei świadome, pozwalają nam coś zmienić, są etycznie zadeklarowane, są organiczne, elastyczne, dopasowują się do sytuacji, są w dialogu, budują, promują wiedzę, są to marki walczące, działające – tzw. „marki aktywiści”. Jak podkreśliła prelegentka w marketingu następuje odejście od myślenia Brand Agenda, a nawet Corporate Agenda na rzecz przejścia do Social Agenda. „Marki aktywiści” angażują, budują lojalną społeczność, a zjawiska, którymi chcą się zajmować dają im cel istnienia i siłę. Co ważne, to fakt, by były one ważne dla lokalnych odbiorców i konsumentów tj. kulturowo dopasowane.

Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Członków Loży Gdańskiej BCC, a także spotkał z bardzo pozytywnymi komentarzami oraz opiniami, które napłynęły do loży tuż po wydarzeniu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL