Webinar StartUp Talk – Covid Edition: Jak poprawic płynność finansową Twojej firmy?

02.03.2021

24 lutego EY, partner Loży Gdańskiej BCC zorganizował webcast pt. Jak poprawić płynność finansową Twojej firmy?, podczas którego rozmawiano o tym jak zarządzać bilansem zobowiązań i należności, co w obecnych turbulentnych czasach może stanowić o dalszym „być albo nie być” firmy.

Ostatnie miesiące to dla wielu organizacji czas ciężkiej próby, długotrwałe zmiany rynkowe odciskają piętno na firmach, dochodzi do zachwiania stabilności finansowej.

EY StartUp Talk: Covid Edition poprowadził Radosław Jankie, Associate Partner, Finance Transformation & Working Capital Leader w EY. Gośćmi spotkania byli: Edyta Musielak, Head of Sales w firmie Cashy oraz Bogusław Bieda, CEO w firmie Vindicat. Dyskusja dotyczyła wyzwań organizacji widzianych oczami ekspertów z różnych obszarów, konieczności zachowania płynności finansowej w firmie oraz konkretnych rozwiązań technologicznych
wspierających te działania. Próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania:

• Jak skutecznie zredukować poziom przeterminowanych należności?
• Jak zarządzać poziomem zobowiązań w firmie?
• Jak uniknąć zatorów płatniczych i zoptymalizować procesy płatnicze?
• Jak wdrożyć rozwiązania technologiczne, które usprawnią przepływ gotówki w firmie?

Zaproszeni goście przybliżyli uczestnikom rozwiązania, które rekomendują oraz ukierunkowali uczestników na zespoły/osoby, z którymi w organizacji najczęściej rozmawiają o stosowanej technologii.

Konkluzja z dyskusji: sytuacja kryzysowa z pewnością wymaga zmiany akcentów w zarządzaniu finansami przez właściwe zarządzanie bilansem oraz rachunkiem zyskiem i strat, ale także utrzymanie ciągłego trybu monitorowania i przygotowania się na możliwość wystąpienia różnych scenariuszy. Przygotowanie się na różne możliwości może przybliżyć nas do szybszego powrotu do normalności.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL